6.05.22

Loksa Linnavalitsus on avatud:

E, T, K 8.00-16.30 
N 8.00-18.00       
R 8.00-14.30 

Lõuna 12.30-13.00


aadress: Tallinna tn 45 Loksa linn 74806
e-post: linn@loksa.ee
registrikood: 75013457

Informatsiooni saamiseks helistage linnavalitsuse üldtelefoninumbritel:
603 1253 ja  +372 517 3114.

Loksa Linnavalitsuse ametnike kontaktandmed on alljärgnevad:

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

linnapea

Värner Lootsmann

 

varner.lootsmann@loksa.ee

juhiabi

Kristiina Järve

+372 517 3114     

kristiina.jarve@loksa.ee

 

 

 

 

abilinnapea

Hilleri Treisalt

+372 5332 6792

hilleri.treisalt@loksa.ee

lastekaitse-ja sotsiaalnõunik 

Õnne Arba

+372 5806 3455

onne.arba@loksa.ee

sotsiaaltööspetsialist
puhkusel 09.-20.05.2022, asendaja Õnne Arba

Tiina Murdvee

+372 5805 0209

tiina.murdvee@loksa.ee

 

 

 

 

abilinnapea
puhkusel 09.-13.05.2022, asendaja Hilleri Treisalt

Andres Kaskla  

+372 508 6283

andres.kaskla@loksa.ee

linnaarhitekt-ehitusnõunik

Aleksander Skolimowski

+372 565 2900

aleksander.skolimowski@loksa.ee

arendus- ja keskkonnanõunik

Karin Ilves

+372 5304 8333

karin.ilves@loksa.ee

kommunaalmajanduse - ja heakorraspetsialist

Lidia Mõsovski +372 513 0092 lidia.mosovski@loksa.ee

 

 

 

 

linnasekretär, andmekaitsespetsialist
puhkusel 09.-20.05.2022

Karin Kask

+372 5346 0617

karin.kask@loksa.ee

volikogu sekretär-rahvastikuspetsialist

Viive Pajusaar

+372 5333  7414

viive.pajusaar@loksa.ee

 

 

 

 

pearaamatupidaja

Ljudmilla Tursk

 

+372 517 8570

ljudmilla.tursk@loksa.ee

finantsist-raamatupidaja 
puhkusel 02.-13.05.2022, asendaja Ljudmilla Tursk

Merle Aasa 

+372 506 5096

merle.aasa@loksa.ee

 
 
Swedbank          EE312200001120296285
AS SEB Pank    EE241010002025531005
 
Mõlemale arveldusarvele saab kanda riigilõive, muusikakooli-  ja lasteaiatasusid jms. Kindlasti tuleb selgitusse märkida: kes ja mille eest maksab.
 

! Alates 1. juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata üksnes e-arveid.