Loksa Gümnaasium
direktor 
Argo Aug

registrikood: 75022737
aadress: Tallinna tn 47, Loksa linn
telefon: 622 1421
e-post: kool@loksa.edu.ee
koduleht: http://loksakool.ee/esileht

-----------------------------------------------------------------

Õigusaktid:

Loksa Gümnaasiumi põhimäärus
Loksa Gümnaasiumi arengukava 2020-2024
Loksa Gümnaasiumi vastuvõtmise kord
Õpilase elukohajärgse kooli määramine
Loksa linnas elavate ja üldhariduskoolis käivate laste koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord
Loksa Gümnaasiumi töötajate koosseis    alates 01.01.2024

Loksa Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Loksa Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine
Kooli pidaja esindaja Loksa Gümnaasiumi hoolekogus

Loksa Gümnaasiumi koolilõuna maksumuse kehtestamine
 Loksa Gümnaasiumi oote maksumuse kehtestamine alates 01.04.2023
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toidupäeva maksumus Loksa Gümnaasiumis
Loksa Gümnaasiumi ja Loksa Lasteaia Õnnetriinu personali lõuna toiduportsjoni maksumuse kehtestamine

Loksa linna digiplaani Loksa Gümnaasiumi digipööre 2019-2022 kinnitamine
     - Loksa linna digiplaan Loksa Gümnaasiumi digipööre 2019-2022
     - Loksa Gümnaasiumi digiplaan 2019-2022
     - Loksa Gümnaasiumi hetkeolukorra raport 2017/2018 õppeaastal

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2024. aastaks
Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused