Loksa Gümnaasium
direktor 
Õnnela Tedrekin

registrikood: 75022737
aadress: Tallinna tn 47, Loksa linn
telefon: 622 1421
e-post: kool@loksa.edu.ee
koduleht: http://loksakool.ee/esileht

 

Koolitöö korraldus 2019/2020 õ.a

Loksa Gümnaasium on distantsõppel alates 16.03.2020. Kogu täpsema info õppetöö korraldamise osas edastab Loksa Gümnaasium oma kodulehel ja e-kooli kaudu.

--------------------------------

Vastuvõtt Loksa Gümnaasiumi 1. klassi 2020/21 õppeaastal

Seoses riigis kehtiva eriolukorraga jäävad ära 1. septembril 2020 Loksa Gümnaasiumi 1. klassi tulevatele õpilastele tavapäraselt  toimuvad vestlused  klassijuhatajaga.

Palume kooli  vastuvõtmise taotlus ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt  e-posti aadressile kool@loksa.edu.ee 20. maiks 2020.

Dokumentide vormid on kättesaadavad  kooli kodulehel, aadressil http://loksakool.ee/blanketid1 Info muude vajalike dokumentide kohta leitav aadressil http://loksakool.ee/vastuvotudokumendid

Võimaluse korral soovitame ka muud dokumendid edastada elektrooniliselt, kuid on ka võimalus need esitada edaspidi (juuni, august) paberkandjal.

Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Juhul kui elektroonilise taotluse edastamine ei õnnestu, palume teavitada lapse 1. klassi õppima asumise soovist hiljemalt 20. maiks  tel 5342 3844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee Küsimuste korral pöörduge tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee

-----------------------------------------------------------------

Õigusaktid:

Loksa Gümnaasiumi põhimäärus

Loksa Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Loksa Gümnaasiumi vastuvõtmise kord

Loksa Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Loksa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Loksa Gümnaasiumi töötajate koosseis alates 01.10.2018

Loksa Gümnaasiumi koolilõuna ja oote maksumuse kehtestamine

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toidupäeva maksumus Loksa Gümnaasiumis

Loksa linnas elavate ja üldhariduskoolis käivate laste koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord

Õpilase elukohajärgse kooli määramine

Loksa linna digiplaani Loksa Gümnaasiumi digipööre 2019-2022 kinnitamine
     - Loksa linna digiplaan Loksa Gümnaasiumi digipööre 2019-2022
     - Loksa Gümnaasiumi digiplaan 2019-2022
     - Loksa Gümnaasiumi hetkeolukorra raport 2017/2018 õppeaastal