6.02.20

Lemmikloomad

Loksa linna koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Loksa linna haldusterritooriumil.

Koerad tuleb registreerida Loksa linna lemmikloomade registris vastavalt registri põhimääruses sätestatule.