18.12.14

Korraldatud jäätmeveoga liitumine

 

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil ta on liitunud korraldatud jäätmeveoga. Vedaja on kohustatud alustama jäätmete vedu kõikidelt jäätmeveopiirkonna jäätmevaldajatelt vastavalt korraldatud jäätmeveo piirkonnas kehtivale väljaveo graafikule. Jäätmeveo tingimused täpsustatakse vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmimiseks palume jäätmevaldajal pöörduda vedaja klienditeenindusse Eesti Keskkonnateenused AS infotelefon 1919, tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee,