31.01.23

Linna osalusega osaühingud

Osaühing Loksa Haljastus
 

Linna osalusega sihtasutused

Sihtasutus Loksa Kultuur
 

Linna osalusega mittetulundusühingud

MTÜ Arenduskoda
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus