27.12.19

Linnavara komisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas Loksa linnavara komisjoni, mille viimane koosseis on kinnitatud Loksa linnavalitsuse 30. augusti 2018.a korraldusega nr 94. Komisjoni ülesanded on sätestatud Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korras.

Komisjoni kooseisu kuuluvad:
esimees:                     Andres Kaskla                     abilinnapea
aseesimees:               
Hilleri Treisalt                       abilinnapea
liikmed:                       Laivi Kirsipuu                       arendus- ja keskkonnanõuniku asendaja
                                   Aleksander Skolimowski      linnaarhitekt-ehitusnõunik
                                   Raik Saart                            OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige