8.04.24

Loksa linna valimiskomisjoni koosolekud

Loksa linna valimiskomisjoni koosolek toimub 8. aprillil kell 12.00 Loksa Linnavalitsuses, kabinetis nr 14.

Päevakorras on :

1. Loksa Linnavolikogu liikme volituste peatamine, asendusliikme määramine
2. Loksa Linnavolikogu liikme volituste taastamine
3. Loksa Linnavolikogu liikme volituste peatamise aluse muutmine

 

Valimiskomisjoni protokollid ja otsused on leitavad Loksa linna dokumendiregistrist.

8.04.24

Loksa linna valimiskomisjon

Loksa Linnavolikogu moodustas 5-liikmelise Loksa linna valimiskomisjoni, mille kehtiv koosseis on kinnitatud 12.10.2023 otsusega nr 25:

esimees: Karin Kask
aseesimees: Irina Karotam
liikmed: Liina Liivamägi, Zoja Tumanova-Rodman ja Ilona Gilden 
asendusliikmed: Marin Türbsal ja Inna Vilu

Linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel nõuete kohaselt esitatud kandidaadid, teha kindlaks linna hääletamis- ja valimistulemused, peatada volikogu liikme volitusi, määrata volikokku asendusliikmeid ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

Valimiskomisjoni asukohaks on Loksa Linnavalitsus, Tallinna tn 45, Loksa linn 74806 (Loksa Linnavalitsuse 01.07.2021 korraldus 128). 
Valimiskomisjoni kontaktandmed: e-post 
karin.kask@loksa.ee, telefon 5346 0617.