26.03.24

Raieloa taotlemine

Puu hoolduslõikust võib teha raieloata tingimusel, et puu võra ei vähendata rohkem kui 25% ja võra laiuseks jääb vähemalt 2m ning puu jääb vähemalt 6m kõrguseks.


Raiumaks puid, mille läbimõõt on rohkem kui 8 cm ja mis ei ole viljapuud, tuleb kinnistu omanikul luba taotleda.

Kiireim ja mugavaim viis raieloa taotlust täita ja esitada on SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

 

Raieloa taotluse saab esitada ka vastaval blanketil, selle leiad SIIT

 

Raieloa väljaandmise või sellest keeldumise otsustab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase avalduse esitamisest.

 

 

Raieluba kehtib ühe kalendriaasta jooksul alates selle väljastamise päevast, see juures arvestades, et lindude pesitsemise aeg on 15. aprill - 1. september ning sellel ajal raieid ei teostata välja arvatud ohu likvideerimiseks.

Puu raiel teosta ka asendusistutus.
 

Raieloa taotlemise tingimused sätestab Puude raieloa väljaandmise kord Loksa linnas.