15.12.21

Loksa linna tunnustuse pälvinud

2003
 
Aukodanik
Ulve Mardisalu
Anda Loksa linna Aukodaniku nimetus ja Teenetemärk elutööna ostutatud väljapaistvate teenete eest.
 
Teenetemärk
Kuzma Voronin
Märkimisväärse panuse eest Loksa linna arengusse.
 
Aumärk
Raidi Andre
___________________________________________________________________________
 
2004
 
Aukodanik
Ilme Adamson
Hindamatu on Teie poolt kogutud materjal koduloolise ajaloo jäädvustamisel ja tegevus Vana Loksa Seltsis kultuuriloo kinnistamisel.
Anda Loksa linna Aukodaniku nimetus ja Teenetemärk elutööna ostutatud väljapaistvate teenete eest.
 
Teenetemärk
Galina Nikitina
Loksa Vene Gümnaasiumi direktorile pedagoogilise töö eest.
 
Aumärk
Linda Talvi
Loksa Kiirabi velskrile kauaaegse töö eest meditsiini vallas.
___________________________________________________________________________
 
2005
 
Aukodanik
Juri Grill
Väljapaistva ja pikaajalise treeneritöö eest ja seoses 55. juubeliga on omistatud Aukodaniku nimetus ja Loksa linna Teenetemärk väljapaistvate sportlike saavutuste eest.
 
Teenetemärk
Tarmo Amer
Tänuväärse töö eest noortega, Loksa I Keskkooli Noorkotkaste juhile.
 
Aumärk
Reet Viirand
Kauaaegse ja kohusetundliku pedagoogitöö eest Loksa I Keskkoolis.
___________________________________________________________________________
 
2006
 
Aukodanik
Tiit Kivila
Anda Loksa linna Aukodaniku nimetus ja linna Teenetemärk elutööna Loksa linna hariduselu järjepidevuse hoidmisel ja koolinoortele tublide teadmiste andmisel.
 
Teenetemärk
Aleksandr Kustov
Märkimisväärse panuse eest Loksa linna arengusse.
 
Aumärk
Eevi Linnop
Pikaajalise ja tulemusliku pedagoogitöö eest Loksa Lasteaias.
___________________________________________________________________________
 
2007
 
Aukodanik
Heino Põldver
Omistati aunimetus kauaaegsele Loksa inimeste tervise hoidjale ja röntgenoloogile.
 
Teenetemärk
Andres Kaskla
Kauaaegse töö ja pühendumise eest Loksa linnale.
 
Aumärk
Raimond Koppelmaa
Loksa linna kultuuri säilitamise ja edendamise eest, pikaajalise kultuuritöö ja abi eest kõikide sündmuste korraldamisel.
___________________________________________________________________________
 
2008
 
Aukodanik
Eino Pärna
Eesti Vabariigi 90. aastapäeval on omistatud Teile aunimetus pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Loksa Laevatehases ja Loksa Vene Gümnaasiumis ja aktiivse osalemise eest segakooris Loksa Lauljad.
 
Teenetemärk
Evald Stranberg
Väljapaistva töö eest linnale kuulsust toonud spordialade edendamisel ning populariseerimisel.
 
Aumärk
Ilmi Ternovskaja
Kauaaegse töö eest Loksa I Keskkooli õpetajana ning aktiivse ühiskondliku töö eest.
___________________________________________________________________________
 
2009
 
Aukodanik
Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller
Aunimetus on  omistatud  panuse eest Loksa linna elanike heaolusse ja tulevikku.
 
Teenetemärk
Rein Heina
Tänuväärse töö eest Loksa linna arengu heaks.
 
Aumärk
Riina Juhkami
Tantsukultuuri edendamise ja panuse eest mitte-eestlaste integreerimisel ühiskonda.
___________________________________________________________________________
 
2010
 
Teenetemärk
Antonina Tšernomorova
Tänuväärse töö eest meditsiini alal.
 
Helle Lootsmann
 Märkimisväärse panuse eest Loksa linna arengusse.
 
Aumärk
Flemming Seestrand Sørensen
Märkimisväärse panuse eest Loksa Laevatehase AS-i ja Loksa Linnavalitsuse vahelise koostöö edendamisel.
___________________________________________________________________________
 
2011
 
Aukodanik
Tatjana Nugis
Aunimetus on omistatud ennastsalgava arstitöö eest.
  
Teenetemärk
Reet Vaher
 Loksa ajaloo uurimise ja kirjapaneku eest.
 
Eha Gnadeberg
 Loksa ajaloo uurimise ja kirjapaneku eest.
 
Zoja Jašina
 Tänuväärse töö eest laste heaolu tagamisel.  
 
Aumärk
Õnnela Tedrekin
Märkimisväärse panuse eest Loksa hariduselu edendamisel.
___________________________________________________________________________
 
2012
 
Aukodanik
Galina Nikitina
Aunimetus on omistatud panuse eest Loksa linna elanike heaolusse ja tulevikku.
 
Teenetemärk
Linda Aasrand
Pikaajalise ja tulemusliku pedagoogilise töö ning eesti keele hoidmise eest.
 
Erika Kasetalu
Väljapaistva Loksa kultuurielu edendamise ja tänuväärse muusikaalase pedagoogilise töö eest.
 
Aumärk
Antonina Gljantseva
Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.
 
Viktor Fjodorov
Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.
 
Aasta Noor 
Diana Nooska
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.
 
Tarmo Metus
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.
 
Aasta Sportlane
Jevgeni Salejev
Väga heade sportlike saavutuste eest.
___________________________________________________________________________
 
2013
 
Aukodanik
Raidi Andre

Kauaaegse Loksa kandi kultuuri- ja hariduselu edendamise eest.

Teenetemärk
Ene Jürimaa
Suure panuse eest tutvustamaks eesti keelt ja kultuuri eesti keelt mitte kõnelevatele lastele.
 
Lauri Metus
Loksa linna muusika- ja kultuurielu arendamise eest.
 
Aumärk
Tõnu Metsar
Kauaaegse kohusetundliku töö eest. 
 
Juule Laurend
Pikaajalise Loksa muusikaelu edendamise eest.
 
Marija Kudrjakova
Panuse eest Loksa linna arengusse.
 
Aarne Idavain
Tulemusliku töö eest kehalise kasvatuse õpetajana ja treenerina ning tervisespordi propageerijana.
 
Aasta Noor
Regina Maslova
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.
 
Aasta Sportlane
Pent Paalberg
Väga heade sportlike saavutuste eest.
 
___________________________________________________________________________
 
2014
 
Aukodanik
Ilmar Murakas
Kauaaegse Loksa kandi haridus- ja kultuurielu edendamise eest.
 
Teenetemärk
Anne Moks

Pikaaegse ja tänuväärse töö eest Loksa kandi farmatseudina.

Nataliya Ivonina
Pikaaegse tähelepanuväärse panuse eest Loksa hariduselu edendamisel.

Aumärk
Ain Kasetalu
Loksa linna infotehnoloogia arendamise eest.

Vaike Reinla
MTÜ Rannamännid töös aktiivselt osalemise ja pensionäride ühenduse töö organiseerimise eest.

Vladimir Kholod
Aktiivse töö eest Loksa linna sotsiaalsfääri arendamisel ja kultuurielu elavdamisel.

Aasta Noor
Taavi Tšernjavski
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.

Aasta Sportlane
Epp Paalberg
Väga heade sportlike saavutuste eest.

___________________________________________________________________________

2015

Teenetemärk
Maire Kask
Kauaaegse tänuväärse töö eest meditsiini alal.

Ljudmilla Tursk
Märkimisväärse panuse eest Loksa linna arengusse, kauaaegse töö ja pühendumuse eest Loksa linnale.

Aumärk
Ludmilla Kaljumäe
Loksa linna Aumärk väikeettevõtluse edendamisel ja arendamise eest.

Zoja Linjova
Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.

Hilleri Treisalt
Aktiivse ja tulemusliku tegevuse eest Loksa linna elu edendamisel.

Aasta Noor 
Katarina Ilves
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.

Aasta Sportlane
Epp Paalberg
Väga heade sportlike saavutuste eest.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Teenetemärk
Urve Toompuu
Loksa kandi elu edendamise ja eesti keele ning kultuuri hoidmise eest.

Jelizaveta Migatšova
Pikaaegse tähelepanuväärse panuse eest Loksa hariduselu edendamisel.

Aumärk
Margit Amer
Noorte kaasamise, toetamise ja noortele mitmekülgsete tegevusvõimaluste loomise eest.

Hannes Peetermann
Kohusetundliku ja südamega tehtud töö eest linna heakorrastamisel.

Ljubov Karofeld
Märkimisväärse panuse eest Loksa hariduselu edendamisel.

Nadežda Fjodorova
Pikaaegse ja vastutusrikka töö eest hariduse alal.

Riina Paartalu
Loksa haridus-, kultuuri- ja muusikatraditsioonide hoidmise eest.

Aasta Noor 
Marko Kurisoo
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Aukodanik
Värner Lootsmann
Suure panuse eest Loksa linna arengusse.
 
Teenetemärk
Valvi Joaväli
Tähelepanuväärse panuse eest Loksa kandi hariduselu edendamisel ning
eesti keele ja kultuuri hoidmise eest
 
Viktor Fjodorov
Tänuväärse töö eest Loksa linna arengu heaks.
 
Hilleri Treisalt
Tähelepanuväärse panuse eest Loksa kandi elu korraldamisel ja
loksalaste heaolu tagamisel.
 
Aumärk
Karin Kask
Tubli töö ja pühendumuse eest Loksa linnale.
 

Kaili Peetermann 
Käsitöötraditsioonide hoidmise ja edendamise eest.

Kaire Kotkas
Loksa linna alushariduse edendamise eest.

Sergey Pomjantovskiy 
Panuse eest Loksa linna toimiva veemajanduse tagamisel

Zoya Ivanishkina 
Tähelepanuväärse panuse eest Loksa venekeelsete noorte 
Eesti kodanikeks kasvatamisel.

Olga Maslova 
Kauaaegse ja kohusetundliku töö eest

Aasta Noor 
Helina Piibeleht
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.

Siim Aksel Amer
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.

Aasta Sportlane
Epp Paalberg
Väga heade sportlike saavutuste eest.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2018

Teenetemärk
Tatjana Proskurina
Tänuväärse töö eest meditsiini alal.

Aumärk
Arvi Soolind
Loksa kooli arendamise eest.

Kaie Esna
Postiteenuste edendamise eest.

Valentina Jeršova
Kohusetundliku ja korrektse töö eest Loksa linna haljastuse valdkonnas

Erik Voldemar Üprus
Väikeettevõtluse arendamise eest

Olev Puldre
Ettevõtluse arendamise eest

Aasta Sportlane
Epp Paalberg
Väga heade sportlike saavutuste eest.

Egert Jõesaar
Väga heade sportlike saavutuste eest.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2019

Teenetemärk
Aarne Idavain
Pühendumuse eest Loksa kandi noorte sporditegevusse kaasamisel.

Aumärk
Elmira Seminog
Panuse eest Loksa linna arendamisel.

Tatjana Ivanova
Kauaaegse pedagoogilise töö eest.

Margit Järve
Suurepärase õpetajatöö eest.

Nikolai Sizov
Suurepärase töö eest Loksa heakorra tagamisel.

Lemara Vahi
Suurepärase töö eest laste ja noorte kunstiringide juhendamisel.

Teele Utt
Koorimuusika edendamise eest.

Aasta Sportlane
Epp Paalberg
Väga heade sportlike saavutuste eest.

Egert Jõesaar
Väga heade sportlike saavutuste eest.

Aasta Noor 
Anastasia Vandysh 
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.

Kaarel Eelmäe
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.

----------------------------------------------------------------------------------------

2020

Aukodanik
Eha Gnadeberg
Suure panuse eest Loksa linna ajaloo uurimisel, säilitamisel ning
tutvustamisel ja kajastamisel.
 
 Reet Vaher
Suure panuse eest Loksa linna ajaloo uurimisel, säilitamisel ning
tutvustamisel ja kajastamisel.
 
Teenetemärk
Mall Idavain
Tänuväärse töö eest meditsiini alal.
 
Juule Laurend
Väljapaistva Loksa kultuurielu edendamise ja tänuväärse
muusikaalase pedagoogilise töö eest.
 
Malle Vaher
Kauaaegse ja tulemusliku pedagoogilise töö ning eesti keele ja kultuuri
hoidmise eest.
 
Aumärk
Margarita Šults
Kauaaegse pedagoogilise töö eest Loksa lasteaias.
 
Elbe Järve 
Kauaaegse ja tänuväärse töö eest Loksa apteegis.
 
 Laine Hoffmann
Kauaaegse ja kohusetundliku töö eest meditsiini alal.
 
Maie Itse 
Panuse eest Loksa ajaloo uurimisel ja jäädvustamisel ning mitmekülgse
projektitegevuse eest noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisel.
 
Eve Jürgens 
Suurepärase õpetajatöö eest.
 
Raik Saart 
Panuse eest Loksa veemajanduse korraldamisel.
 
Tatjana Serebrjakova
Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.
 
Raivo Moks
Kauaaegse tubli töö eest Loksa kooli bussijuhina.
 

Aasta Noor
Sandra Vilumaa
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorsootöö valdkonnas.

Marko Metus
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorsootöö valdkonnas.

Aasta Sportlane
Epp Paalberg
Väga heade sportlike saavutuste eest.

Egert Jõesaar
Väga heade sportlike saavutuste eest.

--------------------------------------------------

2021
 
Aukodanik
Rein Heina 
Aunimetus on omistatud panuse eest Loksa linna elanike heaolusse ja tulevikku.
 
Teenetemärk
Ljubov Karofeld
Pühendumuse eest Loksa kandi noortele mitmekülgse hariduse tagamisel.
 
Aumärk
Olga Trubotšev

Kohusetundliku ja pühendunud töö eest Loksa lasteaias.

Maimu Ilves
Kauaaegse ja kohusetundliku töö eest tervishoius.

Sergey Kovalenko
Suurepärase töö eest Loksa heakorra tagamisel.

Rein Kane
Sportliku eluviisi propageerimise eest;

Linda Kask
Suurepärase südamega tehtava õpetajatöö eest.

Glaidi Aasrand
Suurepärase südamega tehtava õpetajatöö eest.

Silvi Bonde
Kauaaegse kohusetundliku õpetajatöö eest.

Alla Sitnikova
Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.

Stanislav Yashin
Panuse eest Loksa linna arendamisel.

Eivold Genergard
Pkaaegse töö eest kirikuteenrina.

Aasta Noor 
Kelly Laanemaa
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.
 
 Kristo Metus
Aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.
 
Aasta Sportlane
Epp Paalberg
Väga heade sportlike saavutuste eest.