28.01.22

2021

Loksa linna 2021. aasta eelarve kulude jaotuse muutmine
Loksa linna 2021. aasta eelarve kulude jaotuse muutmine (korraldus)

 

Loksa linna 2021. aasta II lisaeelarve
Loksa linna 2021. aasta II lisaeelarve
Loksa linna 2021. aasta II lisaeelarve kululiikide lõikes (korraldus)

 

Loksa linna 2021. aasta I lisaeelarve
Loksa linna 2021. aasta I lisaeelarve
Loksa linna 2021. aasta I lisaeelarve kululiikide lõikes (korraldus)

 

Loksa linna 2021. aasta eelarve (lühiülevaade)
Loksa linna 2021. aasta eelarve 
Loksa linna 2021. aasta eelarve kululiikide lõikes
 

Muudatusettepanekute edastamine 2021.aasta eelarve eelnõule

Muudatusettepanekud Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule "Loksa linna 2021. aasta eelarve"
Loksa linna 2021. aasta eelarve projekt
-Tulude projekt
-Kulude projekt

 

Loksa linna 2021. aasta eelarve eelnõu

Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu "Loksa linna 2021. aasta eelarve"
Seletuskiri
Loksa linna 2021. aasta eelarve projekt
Tulude projekt
Kulude projekt