09.06.22

Elukohatoimingud

 
Elukohatoimingutega tegeleb Loksa Linnavalitsuses volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist Viive Pajusaar (viive.pajusaar@loksa.eetel 5333 7414).
 
 
Elukoha registreerimine
 

Mugavaim võimalus on esitada elukohateade iseteeninduskeskkonna https://www.rahvastikuregister.ee/ kaudu või täides elukohateate elektrooniliselt ja saates digitaalallkirjastatult Loksa Linnavalitsusele e-posti teel linn@loksa.ee.

 

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi olemasolu ja õigsuse eest rahvastikuregistris. Asudes püsivalt elama teise elukohta tuleb uude elukohta asumisest alates 14 päeva jooksul esitada rahvastikuregistrisse kandmiseks uue elukoha aadress. Erisused on toodud rahvastikuregistri seaduse §-is 69.
 
Elukohaandmete registrisse kandmiseks tuleb esitada elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele, antud juhul Loksa Linnavalitsusele kirjalik elukohateade.
 
Põhjalik informatsioon elukoha registreerimise kohta on avaldatud Siseministeeriumi veebilehel (alapealkiri "Elukoha registreerimine").
 

Elukohateade (trükitav pdf, eesti keeles)

Elukohateade (elektroonselt täidetav, eesti keeles)

Elukohateade (trükitav pdf, inglise keeles)

Elukohateade (elektroonselt täidetav, inglise keeles)

 
 
Omaniku õigustatud nõudmine
 
Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada vastava aadressi järgsele kohalikule omavalitsusele avaldus ruumi registreeritud isiku elukohaandmete muutmiseks.
 
Põhjalik informatsioon omaniku õigustatud nõudmise kohta on avaldatud Siseministeeriumi veebilehel (alapealkiri "Omaniku õigustatud nõudmine").
 
 
Elukohatõendi ja rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine
 
Täisealisel isikul on õigus saada rahvastikuregistrist andmeid enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta. 
 
Rohkem infot Siseministeeriumi veebilehel (alapealkiri "Juurdepääs rahvastikuregistri andmetele").