Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenus on linnavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus. mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Linn tagab teenuse sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõike 1 alusel asendushooldusel viibivale täisealisele isikule.

Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel linn tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused. Linna sotsiaaltöötaja vaatab isiku juhtumiplaani üle vähemalt üks kord aastas.

Järelhooldusteenust rahastatakse linnaeelarvest ning järelhooldusel oleva isiku sissetulekutest.