27.10.20

Kinnisvara müük

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel alloleva linnavara

1. Endise laboratooriumihoone kinnistu aadressil Kalurite tn 2b Loksa linn, pindalaga 7195m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 21600 eurot. Kinnistu asub looduslike tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht) umbes 250 m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

2. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine kaheks eramu krundiks), enampakkumise alghind 32 320 eurot. Kinnistu asub Loksa linna keskosas. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

3. Kinnistu aadressil Tallinna tn 41 Loksa linn, katastritunnusega 42401:001:0051, pindalaga 1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360 eurot. Võimalik maa sihtotstarbe muutmine. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

4. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn, katastritunnus 42401:002:0027, registriosa 14604702, pindala 3000 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, enampakkumise alghind  90 000 eurot. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

 

Loksa Haljastus OÜ avalikul suulisel enampakkumisel Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m², sihtotstarve elamumaa, võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine. Enampakkumise alghind 85 000 eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes 300 m. Tehnovõrkudega liitumise võimalus.

Osavõtu tingimused: Osavõtutasu (ainult Loksa Linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.

Loksa Haljastus OÜ-le kuuluva kinnistu oksjonil osalustasu ei ole.

Enampakkumine toimub 29.10.2020 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.

NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.

Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

 

Vaata rohkem: varad.ee SIIT