31.01.23

Kinnisvara müük

Avalik kirjalik enampakkumine

Loksa linnavalitsus korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel linna omandis olevate kinnisasjade müüki vastavalt 18.12.2020 vastu võetud määrusele nr 20 „Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord".

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 19.01.2023 kella 10:00 -ni.

- Kinnistu Tallinna tn 20, Loksa linn, katastritunnus 42401:001:0132, registriosa 18413250, pindala 2652 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%, enampakkumise alghind 79 560 eurot. Valgejõe äärne kinnistu, milleni viib juurdepääsutee. Võimalus liituda ühisvee- ja kanalisatsiooniga. Maa sihtotstarbe muutmine on võimalik.

 

 

- Kinnistu Posti tn 9, Loksa linn, katastritunnus 42401:006:0028, registriosa 12227602, pindala 2809 m², sihtotstarve elamumaa 100%, enampakkumise alghind 56 180 eurot. Kinnistul võimalus liituda ühisvee- ja kanalisatsiooniga ning kaugküttega. Maa sihtotstarbe muutmine on võimalik.

- Kinnistu Posti tn 11, Loksa linn, katastritunnus 42401:006:0046, registriosa 5338302, pindala 2345 m², sihtotstarve ärimaa 100%, enampakkumise alghind 58 625 eurot. Kinnistul on elektriühendus 3x200A, võimalus liituda ühisvee- ja kanalisatsiooniga ning kaugküttega. Kinnistul asub endine saun-pesumaja, võimalus võtta kasutusele või lammutada. Maa sihtotstarbe muutmine on võimalik.

- Kinnistu Mere tn 12, Loksa linn, katastritunnus 42401:002:0027, registriosa 14604702, pindala 3000 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, enampakkumise alghind  90 000 eurot. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

- Ranna tn 8a, katastritunnus 42401:001:0165, pindala 1206 m², sihtotstarve elamumaa 100%, alghinnaga 24120 eurot;

- Staadioni tn 1, katastritunnus 42401:001:0161, pindala 579 m², sihtotstarve elamumaa 100%, alghinnaga 11580 eurot.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga või e-mailiga kirjalikult 19.01.2023 hiljemalt kella 10:00-ks aadressil Tallinna tn 45, Loksa linn 74806 või e-posti aadressile linn@loksa.ee digitaalselt allkirjastatult.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 19.01.2023 kell 10:30 Loksa linnavalitsuse saalis. Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti aadress ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 19.01.2023 enampakkumist!"

  Pakkumises peavad sisalduma:

 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 • pakkuja kontaktandmed;
 • müügiobjekti aadress ja katastritunnus;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • sõnadega ja numbritega väljendatud pakkumise summa, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumise tegemise kuupäev;
 • pakkumise esitaja allkiri;
 • esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 • tähelepanelikult kinnisasjaga tutvuma. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
 • tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil
 • kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega.
 • tutvuma avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumise esitamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja linnavalitsusele pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise
 • tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile. Notarikulud tasub ostja.

Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

 

23.11.22

----------------------------------------------

Loksa Haljastus OÜ korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 29.12.2022 kella 11:00 -ni.

Jõekalda kinnistu (katastritunnus 42401:002:0017, registriosa 10028802) Loksa linnas, pindalaga 14383 m², sihtotstarve elamumaa, võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine. Enampakkumise alghind 143 000 eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes 300 m. Tehnovõrkudega liitumise võimalus.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga või e-mailiga kirjalikult 29.12.2022 hiljemalt kella 11:00-ks aadressil Tallinna tn 45, Loksa linn 74806 või e-posti aadressile haljastus@loksa.ee digitaalselt allkirjastatult.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 29.12.2022 kell 11:30 Loksa linnavalitsuse saalis. Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised.

Pakkumine peab olema esitatud suletud ümbrikuga. Ümbrikule peab olema peale märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti aadress ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 29.12.2022 enampakkumist!"

  Pakkumises peavad sisalduma:

 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 • pakkuja kontaktandmed;
 • müügiobjekti aadress ja katastritunnus;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • sõnadega ja numbritega väljendatud pakkumise summa, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumise tegemise kuupäev;
 • pakkumise esitaja allkiri;
 • esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 • tähelepanelikult kinnisasjaga tutvuma. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
 • tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil
 • kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega.
 • tutvuma avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumise esitamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja kohale pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise
 • tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile. Notarikulud tasub ostja.

Info telefonidel 509 4088, 603 1252.