02.08.18

Koha-aadresside korrastamine

Koha-aadresside korrastamisega tegeleb:

linnaarhitekt - ehitusnõunik
Aleksander Skolimowski
aleksander.skolimowski@loksa.ee