26.05.20

Kuidas aidata abivajavat inimest

Märka ja hooli! Juhis kodanikule.

TURVALINE ELU TEIE (VANA)VANEMATELE – MEDI HÄIRENUPUTEENUS

Austatud Loksa linna elanik, kas teadsite, et üksinda kodus olles juhtub rohkem saatuslikke õnnetusi kui liikluses?

Medi häirenuputeenus pakub turvatunnet Teie lähedasele ja hingerahu Teile. Skandinaavias aastakümneid inimesi aidanud ja positiivset vastukaja saanud häirenuputeenus on nüüdsest saadaval kõikjal üle Eesti.

Medi häirenuputeenus võimaldab Teie isal, emal või vanavanemal oma kodus end turvalisemalt tunda. Õnnetuse, terviserikke või kasvõi kukkumise korral on abi ühe nupuvajutuse kaugusel. Seda isegi juhul, kui telefoniga abi kutsuda ei õnnestu.

Randmel või kaelas oleva veekindla häirenupuga saab kodus viibides ööpäevaringselt ühendust Medi kõnekeskuse operaatoriga. Operaator räägib abivajajaga käed – vabad hoolekandetelefoni vahendusel, hindab olukorda ja saadab ohu korral appi tuttava ja usaldatava tugiisiku – sugulase, naabri, hooldaja, vajadusel ka kiirabi, päästeameti või politsei. Info edastatakse kontaktisikule ka juhul, kui abivajaja operaatorile ei vasta.

Küsige julgelt lisainfot ja nõu: info@medi.ee või 661 8181, samuti võib teavet saada Tori linnavalitsusse sotsiaal osakonnast.

Medi häirenuputeenus – abi ühe nupuvajutuse kaugusel! http://www.medi.ee/hairenuputeenus/

........................................................................................................................................................

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ И БЛИЗКИХ – УСЛУГА ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ MEDI

Уважаемый житель города Локса! Знаете ли вы что, находясь дома в одиночестве, несчастных случаев со смертельным исходом происходит гораздо больше, чем на дорогах?

Услуга тревожных кнопок Medi даёт чувство безопасности вашим близким и душевное спокойствие вам. Хорошо зарекомендовавшая себя в Скандинавии, и десятилетиями помогавшая людям, услуга тревожных кнопок теперь доступна и по всей Эстонии.

Услуга тревожных кнопок Medi позволяет вашему отцу, матери или бабушке чувствовать себя безопаснее в собственном доме.  При несчастном случае, проблеме со здоровьем, или даже падении, помощь будет на расстоянии одного нажатия кнопки. Даже в том случае, если не удастся вызвать помощь по телефону.  

С помощью водонепроницаемой тревожной кнопки на запястье или шее вы можете круглосуточно связаться с оператором колл-центра Medi, находясь дома. Оператор разговаривает с нуждающимся в помощи по без контактному телефону, оценивает ситуацию, и в случае опасности отправляет на помощь знакомого доверенного человека- родственника, соседа или опекуна, так же при необходимости скорую помощь, службу спасения или полицию. Информация передается контактному лицу даже в том случае, если нуждающийся в помощи не отвечает оператору.

С готовностью предоставим дополнительную информацию и поможем советом info@medi.ee или позвонив по телефону 661 8181, информация также доступна в социальном отделе управления города Локса.

  Услуга тревожной кнопки Medi - Помощь на расстоянии нажатия одной кнопки! https://www.medi.ee/ru