18.03.22

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

 

Kui Loksa Linnavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Vabastamise tähtaja määramiseks peab linnavalitsuse ametnik eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

 

Kui linnavalitsus vabastab jäätmevaldaja erandkorras teatud tähtajaks jäätmeveoga liitumisest, peab jäätmevaldaja esitama järgmise aasta 20. jaanuariks Loksa Linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui jäätmevaldaja ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks (täidetav pdf) (rtf). Kiireim ja mugavaim viis taotlus täita ja esitada on SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>