28.09.22

Loksa linnas aadressil Tallinna tn 5a avati 02. veebruaril 2015 jäätmejaam.

Jäätmejaamas võetakse vastu peamiselt taaskasutatavaid jäätmeid ning suuregabariidilisi jäätmeid, nagu mööbel, kodumasinad, olmemasinad, ohtlikke jäätmeid jms.

Jäätmejaamas teenindab ja nõustab jäätmejaama operaator (tel 550 7273).

 

Alates 25.10.2021 on Loksa jäätmejaama (asukoht Tallinna tn 5a, Loksa) lahtiolekuajad järgmised:

Loksa jäätmejaam on avatud:

  • Esmaspäev           kell 10.00 – 16.00
  • Kolmapäev            kell 12.00 – 19.00
  • Neljapäev              kell 10.00 – 16.00
  • Laupäev                kell 10.00 – 15.00

Loksa jäätmejaam on suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühad.

 

Loksa jäätmejaamas saab alates 1. oktoobrist tasuda teenuste eest ka panga maksekaardiga. Kuni oktoobrikuu alguseni sai jäätmete üleandmise eest tasuda vaid sularahas. 

Loksa jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid nii elanikkonnalt kui ka ettevõtetelt. Jäätmeplatsil on konteinerid ning iga jääde tuleb panna eraldi konteinerisse.

Vastuvõetavate jäätmete hinnakirja kohta saab lisa informatsiooni kodulehel www.jaatmejaam.ee või jäätmejaama operaatorilt (tel 550 7273).

Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda abilinnapea Andres Kaskla poole, meili aadressil andres.kaskla@loksa.ee või telefonil 5086283. 

Ohtlike jäätmete vastuvõtust

Loksa jäätmejaama hinnakiri:

TAVAJÄÄTMED

 

Eraisik

Ettevõte

 

Ühik

Hind km-ga

Hind km-ga

Betoon, tellised, keraamikatooted

19,00 €

20,00 €

Biolagunevad aia ja haljastusjäätmed

9,60 €

20,00 €

Ehitus- ja lammutuspraht

19,00 €

20,00 €

Elektri- ja elektroonikaseadmed / mittekomplektsed

tk

0,00 € / 10,00 €

10,00 €

Kivid ja pinnas s.h muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad

24,00 €

25,00 €

Lehtklaas

0,00 €

20,00 €

Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE, PS ja vahtplast

0,00 €

20,00 €

Markeerimata plast

19,00 €

20,00 €

Metallid

0,00 €

0,00 €

Paber ja kartong

0,00 €

0,00 €

Pakendid

0,00 €

0,00 €

Rõivad, tekstiilijäätmed

9,60 €

20,00 €

Korduskasutatavad rõivad

0,00 €

0,00 €

Suurjäätmed

9,60 €

20,00 €

Toiduõli ja -rasv

l

0,00 €

0,00 €

Töödeldud puit

9,60 €

20,00 €

Töötlemata puit

0,00 €

20,00 €

Vanarehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) / (üle 8 rehvi või velgedel rehv)

tk

0,00 € / 3,30 €

3,57 €

Vanarehvid (traktori rehv)

tk

7,05 €

7,15 €

OHTLIKUD JÄÄTMED

     

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

50,00 €

80,00 €

Happed, lahustid, leelised, kemikaalid, pestitsiidid

kg

0,00 €

*

Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

 (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid

kg

0,00 €

*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

tk

0,00 €

*

Luminestsentslambid

kg

0,00 €

*

Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

kg

0,00 €

*

Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

kg

0,00 €

*

Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, õlifiltrid, pakendid

kg

0,00 €

*

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

kg

0,00 €

*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid, vaigud, lakijäätmed

kg

0,00 €

*

Pliiakud, patareid, akud

kg

0,00 €

*

 

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:* tähistatud jäätmeid ei võeta vastu ettevõtetelt

üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus

üleandjal puuduvad maksevahendid

NB! Transporditeenuste pakkuv firma/isik, on kohustatud eelnevalt veenduma, et saatelehed on korras ja finantsvahendid olemas.

Kutsume kõiki aktiivselt kasutama jäätmejaama teenuseid!

Loksa jäätmejaama operaator on Tallinna Jäätmekeskus.

Telefon: 616 4000;

E-N 8.15-17.00 ja R 8.15-15.45