26.03.24

2015 aastal avati Loksa Jäätmejaam aadressil Tallinna tn 5a.
 
Jäätmeplatsil on konteinerid ning iga jääde tuleb panna eraldi konteinerisse.
Jäätmejaamas teenindab ja nõustab jäätmejaama operaator (tel  550 7273).
 
Teenindamine toimub elava järjekorra alusel, palume olla kannatlikud.
 
---------------------------------------------------
Loksa jäätmejaam on avatud:
Esmaspäev           kell 10.00 – 16.00
Kolmapäev            kell 12.00 – 19.00
Neljapäev              kell 10.00 – 16.00
Laupäev                kell 10.00 – 15.00
 
Loksa jäätmejaam on suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühad.
 
Jäätmejaamas toimub arveldamine kaardimaksega või sularahas. 
Kui soovid soodustingimustel jäätmeid üle anda, esita isikutuvastamiseks dokument!
 

Loksa jäätmejaama hinnakiri (alates 01.04.2023):

Jäätmekood

Jäätmeliik (piktogramm)

 

Ühik

 

Loksa linna ja Kuusalu valla elanik

Ettevõte ja mitte Loksa linna või Kuusalu valla elanik

hind km-ga

hind km-ga

17 01 01 Betoon 20,00 € 30,00 €
17 01 03 Tellised 20,00 € 30,00 €
17 01 02 Keraamika 20,00 € 30,00 €
20 02 01 Biolagunevad aiajäätmed 15,00 € 30,00 €
17 09 04 Ehitus-lammutusjäätmed 20,00 € 40,00 €
20 01 35 Elektroonika kg 0,00 € 0,00 €
20 01 23 Külmkapid (mittekomplekssed) tk 15,00 € 15,00 €
20 01 10 Kasutamiskõlbmatud riided ja jalanõud 10,00 € 20,00 €
Pole jäätmed Riided ja jalanõud 0,00 € 0,00 €
Pole jäätmed Kasutuskõlblikud esemed 0,00 € 0,00 €
17 02 02 Aknaklaas  0,00 € 20,00 €
20 01 39  Plastjäätmed 0,00 € 30,00 €
15 01 02 Penoplast 0,00 € 20,00 €
20 01 40 Metall 0,00 € 0,00 €
20 01 01 Vanapaber ja kartong 0,00 € 0,00 €
15 01 07 Klaaspakend 0,00 € 0,00 €
15 01 01  Papp- ja paberpakend 0,00 € 0,00 €
15 01 06 Plast- ja metallpakend, joogikartong 0,00 € 0,00 €
20 02 02 Pinnas ja kivid 20,00 € 30,00 €
20 03 07 Suurjäätmed 10,00 € 30,00 €
17 02 01 Töödeldud puit 10,00 € 30,00 €
20 01 38 Töötlemata puit 0,00 € 20,00 €
16 01 03 Vanarehvid tk  0,00 €   0,00 € 
20 01 27*  Värv, liim, lahusti ja lakk pakendis kg 0,00 €  10,00 €*
17 06 05* Asbesti sisaldav eterniit 40,00 € 60,00 €*
18 01 03* Süstlad kg  0,00 €  5,00 €*
20 01 98* Aegunud ravimid kg 0,00 € 5,00 €*
20 01 21* Päevavalguslambid tk 0,00 € 0,00 €*
13 02 08* Õlijäätmed kg 0,00 € 10,00 €*
20 01 21* Elavhõbedat sisaldavad jäätmed kg 0,00 € 0,00 €*
15 02 02* Õlifiltrid kg 0,00 € 10,00 €*
15 01 10* Reostunud pakendid kg 0,00 € 10,00 €*
20 01 19* Taimekaitsemürgid kg 0,00 € 10,00 €*
20 01 33* Akud ja patareid kg 0,00 € 0,00 €*
21 01 25 Toiduõli ja -rasv kg 0,00 € 10,00 €
20 01 15* Tulekustutid tk 0,00 € 0,00 €*

* tähistatud jäätmeid ei võeta vastu ettevõtetelt

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:

- üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus

- üleandjal puuduvad maksevahendid.

 

NB! Transporditeenust pakkuv firma/isik, on kohustatud eelnevalt veenduma, et saatelehed on korras ja finantsvahendid olemas.

Loksa Jäätmejaama operaator on Tallinna Jäätmekeskus.

Korralduslike küsimuste puhul palume pöörduda abilinnapea Andres Kaskla poole, meili aadressil andres.kaskla@loksa.ee või telefonil 508 6283.