26.02.21

Loksa linna huviringid

Huviringid noortele Loksal alates sügis 2020

Ring

Aeg

Koht

Juhendaja

Kontakt

Aeroobika*

T 15.00-15.45

Algklasside maja saal

Liina Liivamägi

liina.liivamagi@loksa.edu.
mob: 5666 2491

Näitering/Loovusring*
(vene algklassid)*

T 12.20-13.05    

Algklasside maja
C 101

Elena Mesevrya

mob: 5667 7836

Purjetamine*

E, N Spordisaal, ujula Ingrid Randlaht

sadam@harasadam.ee
https://harasadam.ee
mob: 569 0433

 

Kodundus* (eesti)

Hakkab toimuma 1 kord kuus kuupäevad ja kellaajad kokkuleppel juhendajaga. 4-6 klass eesti keeles.

Õppeköök

 

Külli Adler

kylli.adler@loksa.edu.ee

Meisterdamine*

N 15.00-16.30

Tööõpetuse klass D101

Reemet Nurmsalu

 

reemet.nurmsalu@loksa.edu.ee
mob: 5347 8183

Robootika* 2.-4. klass


T 14.00-16.00

 

A 107 (füüsikaklass)

Arvi Soolind

arvi.soolind@loksa.edu.ee

Jalgpall* 

T 12.00-13.00
L 09.30-10.30

Spordisaal

Jüris Sahkur

jyris@virumaasport.ee
mob: 5333 4351

Kodundus (vene)*

2 gruppi 1 kord kuus

K 15.00-18.00
N 15.00-18.00

Õppeköök

 

Elena Mesevrya

 

mob: 5667 7836

Võitluskunst*

T 17.30-18.30
R 18.00-19.30

Spordisaal

Donat Anurov

 

donat.anurov@gmail.com
mob: 5849 0964

Ujumine*

T 17.00-20.00
N 17.00-20.00

Ujula

 

Monika Tõnning

 

mtg@hot.ee
mob: 5623 6611

Lauatennis*

E 17.30-19.00

Spordisaal

Aarne Idavain

aarne.idavain@loksa.edu.ee

Laskering*

R 14.00-16.00

Loksa Noortekeskus

Margit Amer

margit.amer@gmail.com
mob: 5837 0886

Minu kodupaik* (rannarahva keel ja eluolu)

E 14.00-14.45

Algklasside maja

Riina Laanetu

Ene Velström

riinalaanetu@gmail.com

ene@metsatark.ee

Asko Treeningud OÜ* R 15.30-16.30 Loksa Spordikeskus Asko Külmsaar

asko.kylmsaar@gmail.com
mob: 5662 8557

Armek OÜ*
Noorte Päästjate ring

Kokkuleppel treeneriga Loksa Spordikeskus Robert Aasa

aasarobert@gmail.com
mob: 511 5646

JJ-Street*

K ja R
16.00-17.00
Urban Kids
(7-11 aastased)
17.00-18.00
Hip-Hop algajad (11+aastased)

Algklasside maja saal

Madis Ader

madis@jjstreet.ee

Puhkpilliorkester*

E 16.30-18.00
R 16.30-18.00

Loksa Muusikakool

 

Andrei Sedler

 

muusikakool@loksa.ee
mob: 5667 8714

Vokaalansamblid*

 

K14.00-14.30

Loksa Muusikakool

Teele Utt

teele.utt@gmail.com

 

Lastekoor*

K 14.30-16.00

Loksa Muusikakool

Teele Utt

teele.utt@gmail.com

Mudilaskoor (vene)

K 13.15-14.00

Algklasside maja saal

Serafima Kolossova

serafima.kolossova@loksa.edu.ee

 

Mudilsakoor (eesti)

 

E 13.14-14.00 Algklasside maja saal Gerta Allemann gerta.allemann@loksa.edu.ee

Tehnikaring "Vanast uus"

2 korda kuus
1. ja 3
K 18.30-20.00

Endine koolimaja katlamaja

Pavel Šitškin

mob: 5199 7711

 

Laulumängud/-tantsud

R 13.15-14.00

Algklasside maja saal

Riina Paartalu

riina.paartalu@loksa.edu.ee

Arvutiring 2.-3.klass

T 12.20-13.05

Algklasside arvutiklass

Tatiana Khokhlova

tatiana.khokhlova@loksa.edu.ee

Arvutiring 5. klass K 13.15-14.00 Algklasside arvutiklass Tatiana Khokhlova tatiana.khokhlova@loksa.edu.ee

Noorkotkad ja kodutütred 

R 14.00-18.00

Noortekeskus

Tarmo Amer

tarmo.amer@loksa.edu.ee
mob: 526 0614

Kunstiring 4.-6.klass

E 14.10-14.55
T 12.20-14.55

Algklasside maja Jana Roopa jana.roopa@loksa.edu.ee
Näitering 

E 13.15-14.00 
2.-3. klass

N 14.10-14.55 4.-7.klass

Algklasside maja Jana Roopa jana.roopa@loksa.edu.ee

 

Rahvatants 1.-2.klass

N 13.15-14.00 Kultuurikeskuse saal Elna Linkvist elnalink@hot.ee

 

Rahvatants 3. klass

N 14.10-14.55 Kultuurikeskuse saal Elna Linkvist elnalink@hot.ee

 

Rahvatants 4.-6.klass

N 15.00-15.45 Peamaja saal Elna Linkvist elnalink@hot.ee
Kunstistuudio

K 16.00-18.30
N 16.00-19.30
R 16.00-20.00

Loksa Kultuurikeskus  Lemara Vahi

603 5307, 
mob: 526 7908

Võrkpall

E 15.00-17.00
R 14.00-16.00

Spordisaal Aarne Idavain aarne.idavain@loksa.edu.ee
Fotoring* Info ringijuhendajalt Loksa Kultuurikeskus Maria Kudrjakova marija.kudrjakova@loksa.ee
Movement* R 15.00 Loksa Spordikeskus Asko Külmsaar asko.kylmsaar@gmail.com
Kergejõustik*

T 17.00-18.30
K 15.00-17.30
N 15.00-17.00
R 16.00-18.00

Spordisaal Aarne Idavain aarne.idavain@loksa.edu.ee
Suusaklubi suusavägi

K 14.45-15.45
    16.00-17.30
L 12.00-13.00

õuetrenn (suusatamine)    

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Toetus on mõeldud toimetulekuraskustega perede lastele või paljulapseliste perede laste huvitegevuse toetamiseks, et luua neile lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Toetus on mõeldud 7-19-aastase noore huvihariduse või huvitegevuse toetamiseks. Selleks on vaja täita vastav taotlus. Rohkem https://www.riigiteataja.ee/akt/410052018023. Linnavalitsusel on õigus määrata toetust ka erandjuhtudel sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul.

Tähistus:

 

* Riigipoolne huvihariduse ja huvitegevuse rahastus