28.03.22

Noorte projektitoetuse andmise hindamiskomisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas 03.12.2020 korraldusega nr 258 Loksa Linnavalitsuse noorte projektitoetuse hindamiskomisjoni ja kinnitas komisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanded on seejuures järgmised:

  •  laekunud projektitaotluste läbitöötamine;
  •  nõuetele vastavuse kindlakstegemine;
  •  taotleja informeerimine projekti puudustest ning täiendava tähtaja andmine puuduste   kõrvaldamiseks;
  •  taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse edastamine linnavalitsusele kinnitamiseks.  

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

esimees: Hilleri Treisalt        abilinnapea
liikmed:   Helle Lootsmann   volikogu aseesimees
               Õnne Arba            noorsootöö-ja avalike suhete spetsialist

Noorte projektitoetuse hindamiskomisjoni protokollid on registreeritud Loksa linna dokumendiregistris. Tegu on asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud dokumentidega, kuna sisaldavad isikuandmeid.