16.11.23

Noorte projektitoetuse andmise hindamiskomisjon

Loksa Linnavalitsus kinnitas 16.11.2023 korraldusega nr 275 Loksa Linnavalitsuse noorte projektitoetuse hindamiskomisjoni uue koosseisu. Komisjoni ülesanded on seejuures järgmised:

  •  laekunud projektitaotluste läbitöötamine;
  •  nõuetele vastavuse kindlakstegemine;
  •  taotleja informeerimine projekti puudustest ning täiendava tähtaja andmine puuduste   kõrvaldamiseks;
  •  taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse edastamine linnavalitsusele kinnitamiseks.  

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
liikmed: Helle Lootsmann SA Loksa Kultuur juhatuse liige
  Natalja Kalinina Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor

            

Noorte projektitoetuse hindamiskomisjoni protokollid on registreeritud Loksa linna dokumendiregistris. Tegu on asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud dokumentidega, kuna sisaldavad isikuandmeid.