29.09.22

Noorte projektitoetuse andmise hindamiskomisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas 03.12.2020 korraldusega nr 258 Loksa Linnavalitsuse noorte projektitoetuse hindamiskomisjoni ja kinnitas komisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanded on seejuures järgmised:

  •  laekunud projektitaotluste läbitöötamine;
  •  nõuetele vastavuse kindlakstegemine;
  •  taotleja informeerimine projekti puudustest ning täiendava tähtaja andmine puuduste   kõrvaldamiseks;
  •  taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse edastamine linnavalitsusele kinnitamiseks.  

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
liikmed: Helle Lootsmann Loksa linnavolikogu aseesimees
  Õnne Arba lastekaitse- ja sotsiaalnõunik

            

Noorte projektitoetuse hindamiskomisjoni protokollid on registreeritud Loksa linna dokumendiregistris. Tegu on asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud dokumentidega, kuna sisaldavad isikuandmeid.