Uudised
08.09.22
01.08.22

10 põhjust panna laps muusikakooli

D.K. Kinarskaya, kunstiteaduste doktor, psühholoogia doktor, Vene Gnesinite nimelise muusikaakadeemia prorektor

Vaatamata sellele, et lapsel ei ole muusikalist kuulmist ja ta karjub Tšeburaška laule väga valjult ja mööda; vaatamata sellele, et klaverit pole korteris kuskile mahutada ning vanaema ei saa viia last muusikatundidesse; vaatamata ka sellele, et lapsel ei olegi selleks aega – tal on juba tunniplaanis inglise keel, ujumine, kunst ja kõik muud huviringid …

On siiski kaalukaid põhjuseid, et suuta mööda trügida kõigist nendest probleemidest ja siiski lasta lapsel õppida muusikat, ja neid põhjuseid peaksid kaasaegsed vanemad kindlasti teadma:

1. Pilli mängimine – see on traditsioonide järgimine. Muusikat on õpetatud kõigile aristokraatidele, nii Eestis, Venemaal kui Euroopas. Musitseerimine on luksus, sära ja elegants, seltskonnakommete tipp. Duke Ellington hakkas mängima klaverit seetõttu, et mängiva noormehe ümber kogunevad alati kaunid tütarlapsed. Aga mängiva tütarlapse ümber??? Tähelepanu, pruutide vanemad!

2. Muusikaõpingud harjutavad tahet ja distsipliini: pilli tuleb harjutada regulaarselt ning ilma vahedeta. Talvel ja suvel, tööpäeviti ja pühade ajal. Praktiliselt samasuguse sihikindlusega, nagu harjutavad tšempionid staadionil ja uisuväljal. Aga erinevalt spordikangelastest, ei ole pilli mängides võimalik murda ei kaela, jalga ega isegi kätt.

Tähelepanu, kallid vanemad! Muusika on iseloomu kasvatamine ilma igasuguse traumaohuta!

3. Tegeledes muusikaga, arendab laps matemaatilisi võimeid. Ta mõtleb ruumiliselt, et saada pihta õigetele klahvidele, manipuleerib abstraktsete muusikaliste kujunditega, jättes meelde nooditeksti, ja teab, et muusikalises palas, nagu ka matemaatilises tõestuses, ei saa midagi liita ega ära võtta. Albert Einstein ei mänginud viiulit ilmaasjata, ning Oxfordi ülikooli füüsika ja matemaatika professorid moodustavad 70% ülikooli muusikaklubi liikmetest.

Tähelepanu, tulevaste matemaatikute ja inseneride ettenägelikud vanemad! Musitseerimine on meeldivam, kui raskete ülesannete lahendamine eraõpetajate kurja pilgu all.

4. Muusika ja keel on kaksikvennad. Nad sündisid üksteise järel: alguses vanem – muusika, siis noorem – keeleline kõne, ning meie ajus need jätkavad kõrvuti elamist.

Fraasid ja laused, komad ja punktid, küsimused ja hüüdlaused on olemas nii muusikas kui kõnes.

Mängivad ja laulvad inimesed räägivad ja kirjutavad paremini, nendel jäävad paremini meelde võõrkeeled, nad omandavad kergemini grammatikat. Kirjanikud-melomaanid Turgenev ja Stendal, Boris Pasternak ja Lev Tolstoi, Jean-Jack Rousseau ja Pomen Poldan, nendest igaüks teadis rohkem kui üht võõrkeelt ja soovitasid kõigile tulevastele polüglottidele muusikat.

Tähelepanu, tulevaste ajakirjanike ja tõlkijate targad vanemad! Alguses oli Sõna, aga veel enne seda oli Hääl.

5. Muusika on struktuurne ja hierarhiline: suurteosed lagunevad väiksemateks osadeks, mis omakorda jagunevad väikesteks teemadeks ja lõikudeks, mis koosnevad pisikestest fraasidest ja motiividest. Muusikalise hierarhia üldine arusaamine kergendab arvutist arusaamist, mis on samuti täielikult hierarhiline ja struktureeritud.

Psühholoogid on tõestanud, et väikesed muusikud, kuulsa Shinichi Suzuki õpilased, ka need, kes ei olnud eriliselt edukad muusikalise kuulmise ja mälu arendamises, olid struktuurse mõtlemise kohapealt oma eakaaslastest tublisti ees. Tähelepanu, tulevaste IT-meeste, programmeerijate ja süsteemi administraatorite pragmaatilised vanemad! Muusika viib otse arvutiteaduste tippude suunas, Microsoft eelistab muusikalise haridusega töötajaid!

6. Muusikaõpingud arendavad suhtlemisoskuseid ehk kommunikatiivseid oskuseid. Õpinguaastate vältel saab teie laps-muusik tutvuda galantse ja sõbraliku Mozartiga, okkalise ja sportliku Prokofjeviga, elutarga ja filosoofilise Bachiga ja teiste väga erinevate muusikaliste tegelastega. Mängides peab ta kehastuma nendeks ja viima publikuni nende iseloomu, tunnetamisviisi, häält ja žeste.

Nüüd on jäänud vaid üks samm mänedžeri kohani, sest see on ju praktiliselt et kõige tähtsam – saada inimestest aru, ning kasutades oma arusaamist, juhtida neid. Tähelepanu, tulevaste äriimpeeriumite asutajate ambitsioonikad vanemad! Muusika viib südamest südamesse, ja tipp-mänedžeri kõige hirmsam relv on relvituks tegev „hea poisi" naeratus.

7. Muusikud on heasüdamlikud ja samal ajal julged. Psühholoogid väidavad, et meesmuusikud on tundlikud nagu daamid, ning naismuusikud on vastupidavad ja tahtejõulised, nagu mehed. Muusika pehmendab iseloomu, samas selleks et jõuda selles kaugele, tuleb olla vapper. Tähelepanu, ettenägelikud vanemad, kes ootavad vanaduspõlves abi ja toetust! Lapsed, kes on tegelenud muusikaga, omavad kõrgemat empaatiavõimet ja seetõttu on tihemini valmis pakkuma oma eakatele vanematele seda samust „klaasi vett".

8. Muusikaõpingud õpetavad töötama meeskonnas. Muusikud kardavad hirmsat sõna „deadline" – töö lõpetamise tähtaeg - vähem. Muusikakoolis ei saa sa lükata heliredelite arvestust või klassikontserti päeva ega nädala võrra edasi. Laval esinemine õpetab maksimaalset „tellimuse järgi" valmisolekut, ning sellise kogemusega laps ei kuku läbi raskes eksamis, töövõtuintervjuus või tähtsat ettekannet tehes.

Tähelepanu, murelikud vanemad! Muusikaõpingud lapsepõlves annavad lapsele maksimaalse enesevalitsuse ja laval esinemise oskuse kogu eluks.

9. Muusikaõpingud õpetavad väikeseid „Caesareid", kes oskavad teha mitut asja korraga. Muusika aitab orienteeruda mitmes samaaegses tegevuses: otse noodist mängija peab samal ajal tegema mitut asja – mäletama möödunut, vaatama ettepoole ja kontrollima hetkeltoimuvat.

Muusika voolab oma tempos ja lehest lugev muusik ei saa katkestada, puhata ega tõmmata hinge. Samuti ka lennukioperaator, arvutioperaator või börsitöötaja, kes jälgib samal ajal mitut ekraani, kuulab ja annab samaaegselt edasi infot mitmelt telefonilt. Muusika õpetab mõtlema ja elama mitmes suunas.

Tähelepanu, ülekoormatud ja väsinud vanemad! Lapsmuusikul hakkab olema kergem kui teil, joostes mööda mitut eluteed korraga ja jõudes igale poole esimesena.

10. Ja lõpuks – muusika on parim tee edu suunas. Miks? Vaadake punkte 1-9.

Ei ole põhjust imestada, et paljud kuulsused on  muusikalise minevikuga:

- Agatha Christie kirjutas oma esimese tüki sellest, miks on tal raske mängida klaverit laval

- Condolezza Rice, vastupidi, armastab üle kõige mängida publiku ees oma pimestavas esinemiskleidis.

- Bill Clinton on kindel, et ilma saksofonita ei oleks temast kunagi saanud presidenti

Vaadake edukaid inimesi igas valdkonnas ja küsige, ega nad ei ole lapsepõlves tegelnud muusikaga, kasvõi lühikest aega, kasvõi ilma erilise palava soovita? Muidugi on nad sellega tegelenud. Ja meil on 10 põhjust järgida nende inspireerivat eeskuju.

-----------------------------------------------------------------------------------

Десять причин отдать ребёнка в музыкальную школу

Кирнарская Д.К. доктор искусствоведения, доктор психологических наук, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных.

Несмотря на то, что ребёнок фальшиво орёт песни Чебурашки, и слуха у него нет; несмотря на то, что пианино некуда поставить, и бабушка не может возить ребёнка «на музыку»; несмотря на то, что ребёнку вообще некогда – английский, испанский, секция по плаванию, балет и прочая, и прочая …

Есть веские причины всё это преодолеть и всё-таки учить музыке, и эти причины должны знать современные родители:

1. Играть – это следовать традиции. Музыке учили всех аристократов, русских и европейских. Музицировать – это лоск, блеск и шик, апофеоз светских манер.

Дюк Эллингтон начал играть на рояле потому, что вокруг играющего парня всегда собираются девушки. Ну, а вокруг играющей девушки? Внимание, родители невест!

2. Музыкальные занятия воспитывают волю и   дисциплину: заниматься на инструменте надо  постоянно, регулярно и без перерывов. Зимой и летом, в будни и праздники. Почти с тем же упорством, с каким чемпионы тренируются в спортзале и на катке. Но, в отличие от героев спорта, играя на рояле, нельзя сломать ни шею, ни шею, ни ногу и ни даже руку.

Внимание, строгие родители! Музыка – это воспитание характера без риска травмы: как хорошо, что такое возможно!

3. Занимаясь музыкой, ребёнок развивает математические способности. Он пространственно мыслит, попадая на нужные клавиши, манипулирует абстрактными звуковыми фигурами, запоминая нотный текст, и знает, что в музыкальной пьесе как в математическом доказательстве: ни убавить, ни прибавить! Не случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а профессора физики и профессора математики Оксфорда составляют 70% членов университетского  музыкального клуба.

Внимание, дальновидные родители будущих математиков и инженеров! Музицировать приятнее, чем решать трудные задачи из-под репетиторской палки.

4. Музыка и язык – близнецы-братья. Они родились следом друг за другом: сначала старший  – музыка; потом младший – словесная речь, и в нашем мозге они продолжают жить рядом.

Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и восклицания есть и в музыке, и

в речи.

Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные слова, быстрее усваивают грамматику. Меломаны-литераторы Тургенев и Стендаль, Борис Пастернак и Лев Толстой, Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан, каждый из которых знал не один иностранный язык, рекомендуют всем будущим полиглотам музыку.

Внимание, мудрые родители будущих журналистов и переводчиков! Вначале было Слово, но ещё раньше был Звук.

5. Музыка структурна и иерархична: крупные произведения распадаются на менее крупные части, которые в свою очередь делятся на небольшие темы и фрагменты, состоящие из мелких фраз и мотивов. Стихийное понимание музыкальной иерархии облегчает понимание компьютера, тоже сплошь иерархичного и структурного.

Психологи доказали, что маленькие музыканты, ученики знаменитого Шиничи Сузуки, если даже не слишком преуспели в развитии музыкального слуха и памяти, зато обошли своих сверстников по уровню структурного мышления. Внимание, прагматичные родители будущих IT-инженеров, системных администраторов и программистов! Музыка ведёт прямо к вершинам компьютерных наук; не случайно фирма Microsoft предпочитает сотрудников с музыкальным образованием.

6. Музыкальные занятия развивают навыки общения или, как их сегодня называют, коммуникативные навыки. За годы учёбы ребёнок-музыкант познакомится с галантным и дружественным Моцартом, ершистым и атлетичным Прокофьевым, умудрённым и философичным Бахом и другими очень разными музыкальными персонами. Играя, ему придётся в них перевоплотиться и донести до публики их характер, манеру чувствовать, голос и жесты.

Теперь остаётся один шаг до таланта менеджера. Ведь для него едва ли не главное – понимать людей и, пользуясь своим пониманием, управлять ими. Внимание, амбициозные родители будущих основателей бизнес-империй! Музыка ведет от сердца к сердцу, и самое грозное оружие топ-менеджера – обезоруживающая улыбка «хорошего парня».

7. Музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны. Как утверждают психологи, музыканты-мужчины чувственны, как дамы, а музыканты-женщины стойки и тверды духом, как мужчины. Музыка смягчает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, надо быть  мужественным. Внимание, прозорливые родители, ожидающие помощи и поддержки в старости! Дети, которые занимались музыкой, сочувственны и одновременно терпеливы, и потому чаще готовы подать своим престарелым родителям тот самый «стакан воды».

8. Занятия музыкой приучают «включаться по команде». Музыканты меньше боятся страшного слова deadline – срок сдачи работы. В музыкальной школе нельзя перенести на завтра или на неделю вперёд зачёт по гаммам и классный концерт. Положение артиста на сцене приучает к максимальной готовности «по заказу», и ребёнок с таким опытом не завалит серьёзный экзамен, интервью при приёме на работу и ответственный доклад.

Внимание, беспокойные родители! Музыкальные занятия в детстве – это максимальная выдержка и артистизм на всю жизнь.

9. Музыкальные занятия воспитывают маленьких «цезарей», умеющих делать много дел сразу. Музыка помогает ориентироваться в нескольких одновременных процессах: так, читающий с листа пианист, сразу делает несколько дел – помнит о прошлом, смотрит в будущее и контролирует настоящее.

Музыка течёт в своём темпе, и читающий с листа не может прерваться, отдохнуть и перевести дух. Так же и авиадиспетчер, оператор ЭВМ или биржевой брокер следит за несколькими экранами и одновременно слушает и передаёт информацию по нескольким телефонам. Музыка приучает мыслить и жить в нескольких направлениях.
Внимание, перегруженные и усталые родители! Ребёнку-музыканту будет легче, чем Вам, бежать по нескольким жизненным дорожкам и везде приходить первым.

10. И, наконец, музыка – наилучший путь к жизненному успеху. Почему? См. пункты 1-9.

Немудрено, что музыкальным прошлым отмечены многие знаменитости:- Агата Кристи свой первый рассказ написала о том, почему ей трудно играть на фортепиано на сцене;

- Кондолиза Райс, напротив, больше всего любит играть на публике в своём ослепительном концертном платье,

- Билл Клинтон уверен, что без саксофона никогда не стал бы президентом.

 

Посмотрите на успешных людей в любой области, спросите, не занимались ли они в детстве музыкой, хотя бы даже и недолго, хотя бы даже и без особого рвения? Конечно, занимались. И у нас есть 10 причин последовать их вдохновляющему примеру.