25.05.22

Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed Rahandusministeeriumi veebilehel