11.03.22

Pensionitoetus

Pensionitoetust makstakse mittetöötavale pensionärile alates 70. eluaastast. Pensionitoetus makstakse välja toetuse taotleja sünnikuus vormikohase ühekordse taotluse (pdf) (rtfalusel. Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

Pensionitoetuse taotlus loetakse ühekordselt esitatuks ka isikutel, kes on linnavalitsusele esitanud pensionitoetuse taotluse juba 2020. aastal.

Tööle asumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest hiljemalt 10 päeva jooksul informeerima linnavalitsuse sotsiaaltöötajat.

Pensionitoetuse suurus on 50 eurot.