03.01.23

     

PÕHJA PREFEKTUUR

IDA-HARJU PIIRKONNAGRUPP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piirkonnapolitseinik

Kalev Kuuspalu  

tel:     612 5565, 512 3615
e-post: kalev.kuuspalu@politsei.ee

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piirkonnapolitseinik

Jaana Kuuspalu

tel:    612 5562, 5335 9346
e-post: jaana.kuuspalu@politsei.ee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piirkonnavanem

Ivo Roosimägi

tel: 612 4637, 522 9016

e-post: ivo.roosimagi@politsei.ee

VASTUVÕTT KOKKULEPPEL

Lähim politseijaoskond: P. Pinna 4, Tallinn

infotelefon: 612 3000          hädaabi: 112          www.politsei.ee

------------------------------------------

 

 

Mis on ohvriabi?

Ohvriabi on avalik teenus, mille eesmärk on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet. Toimetulekuks vajab ohver nii emotsionaalset tuge kui ka informatsiooni selle kohta, millist abi tal on võimalik saada. Õigeaegne abi hoiab ära ohvri iseseisva toimetuleku halvenemise ja ka võimaliku töökaotuse. Ohvriabiteenust osutavad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajad kõikides Eesti maakondades. Kontaktid on leitavad https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi/ohvriabi-ja-ennetusteenuste-tootajate-kontaktandmed

Kellel on õigus ohvriabile?

Õigus ohvriabile on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise; füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabi saab iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei ole kuriteo toimepanemine.

Kellel on õigus psühholoogilise abi kulude hüvitamiseks?

2007. aasta jaanuarist hüvitatakse süüteos kannatanute psühholoogilise abi kulud. Psühholoogilise abi kulude hüvitamist on võimalik saada nii otsesel kannatanul (ühe kuupalga alammäära ulatuses ehk summas 725 eurot) kui ka tema perekonnaliikmetel (kokku kuni kolme kuupalga alammäära ulatuses). Psühholoogilise abi kulude hüvitamist saab taotleda kolme aasta jooksul süüteo toimepanemisest arvates. Taotleja peab hüvitise saamiseks pöörduma ohvriabitöötaja poole.

OHVRIABI KRIISITELEFON 116006

2019. aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006. Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks langenud inimestele ja nende lähedastele. Lisaks pakutakse tuge ja nõu ka spetsialistidele, kes soovivad teavitada kellegi teise ohvriks langemisest. Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka veebi teel aadressil www.palunabi.ee  (alusta vestlust). Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile pöördumine on helistajale tasuta. Telefonile helistades on võimalik jääda anonüümseks.

Lisainfo

http://www.palunabi.ee/kriisitelefon-116006

-----------------------------------------------------------------

Ida-Harju politseijaoskond annab teada

Ida-Harju politseijaoskonna teeninduspiirkond on Lasnamäe ja Pirita linnaosa ning 10 Ida-Harjumaa omavalitsust: Maardu linn, Loksa linn, Viimsi vald, Jõelähtme vald, Kuusalu vald, Anija vald (Kehra linn), Raasiku vald, Kose vald, Rae vald ja Aegviidu vald.
Oleme Facebookis selleks, et olla teile lähemal ja jõuda oma sõnumitega kiiremini meie piirkonna inimesteni. Näitame oma tegemisi ja jagame olulisi turvalisusteemalisi ennetussõnumeid. Kutsume üles kõiki Loksa linna Facebookis tegutsevaid elanikke liituma Ida-Harju politseijaoskonna leheküljega!

https://www.facebook.com/idaharjupolitseijaoskond/…

Ida-Harju politseijaoskond

--------------------------------------------------------------------------------------------

Koostöös loome turvalisust - tule abipolitseinikuks