Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseis:

esimees         Galina Nikitina           volikogu liige, Eesti Keskerakond
aseesimees   Adriana Jordan          volikogu liige, Siin me elame valimisliit
liikmed:         Mare Jõgis                   volikogu liige, Siin me elame valimisliit
                       Vladimir Koltsov         volikogu liige, Eesti Keskerakond
                       Jelena Täht                  volikogu liige, Eesti Keskerakond
                       Natalja Kalinina          Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor
                       Tatjana Kotik              meditsiinitöötaja
                       Õnne Teern                Loksa Linnaraamatukogu direktor
                       Hilleri Treisalt             abilinnapea

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid on leitavad Loksa linna dokumendiregistris.