03.12.21

Sünni registreerimine

 
Eestis registreeritakse lapse sünd, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. Sündi on võimalik registreerida sõltumata elukohast kõikides kohalikes omavalitsustes, sealhulgas Loksa Linnavalitsuses, kus sellega tegeleb volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist Viive Pajusaar (viive.pajusaar@loksa.eetel 5333 7414).
 
Põhjalik info sünni registreerimise, isaduse omaksvõtu, hooldusõiguse, nime andmise, sünnitõendi väljastamise jm olulise kohta on avalikustatud Siseministeeriumi veebilehel
 

OLULINE! Lapsevanemad saavad lapse sünni registreerida elektroonselt keskkonnas www.rahvastikuregister.ee. Seda saavad teha nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad. 

  
Ühekordne sünnitoetus
Riiklik sünnitoetus: 320 eurot.
Loksa linna sünnitoetus: Loksa linn maksab sünnitoetust rahvastikuregistri järgi Loksa linna elanikule 1. ja 2. lapse puhul 300 eurot ja alates 3. lapsest 400 eurot. 50% toetuse summast kantakse taotleja arvelduskontole sünni registreerimise järgselt ja 50% lapse 1-aastaseks saamisel, kui lapsevanemad on jätkuvalt rahvastikuregistri andmetel Loksa linna elanikud. Sünnitoetusest lähemalt siin.
 
Sünnitoetuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada taotlus (pdf) (rtf).