03.01.22

Loksa Linnavalitsus võtab tööle SOTSIAALTÖÖNÕUNIKU

Ametikoha põhieesmärgiks on üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase: kõrgharidus sotsiaalvaldkonnas või haridusvaldkonnas

Keeleoskus: eesti keel C1, vene keel – kesktase, kasuks tuleb inglise keele oskus

Arvutioskus: hea

Muud nõuded

* teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;

* teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst;

* baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;

* vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;

* vastavus sotsiaalvaldkonnas töötajale esitatavatele nõuetele;

* hea meeskonnatöö oskus;

* olema avatud koostööks ning väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskusega, heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud; suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes;

* kasuks tuleb varasem kogemus sotsiaaltöövaldkonnas;

* kasuks tuleb avalikus teenistuses töötamise kogemus, STAR- programmi tundmine;

* kasuks tuleb B kategooria juhilubade olemasolu.

Omalt poolt pakume

* võimalus eneseteostuseks

* võimalus täiendõppeks ja koolitusteks

Ametikoha andmed

Ametikoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45

Koormus: 1,0 ametikohta (täistööaeg)

Ametikohale asumise aeg: kokkuleppel

Põhipalk: kokkuleppel

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „sotsiaaltöönõunik" hiljemalt 01.02.2022 e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

-------------------------------------------------------------

Loksa Linnavalitsus võtab tööle AVALIKE SUHETE JA VABAKONNANÕUNIKU

Teenistusülesanded

Linnavalitsuse avalike suhete juhtimine, Loksa linna maine kujundamine, ajalehe Loksa Elu väljaandmine, linna kodulehe haldamine, MTÜ-de ja seltsingute nõustamine ja info jagamine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase: kõrgharidus

Keeleoskus: eesti keelt C1-tasemel ning vene ja inglise keel ametialase sõnavara osas

Arvutioskus: omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust

Muud nõuded

Avalike suhete ja vabakonnanõunik peab:

* tundma tööks vajalikke õigusakte ning oskama neid kasutada;

* olema avatud koostööks ning väga hea suhtlemisoskusega, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud; suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes;

Kasuks tuleb eelnev avalike suhete alane töökogemus ja töötamine kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd

* sõbralikke ja toetavaid kolleege

* võimalus eneseteostuseks

* võimalus täiendõppeks ja koolitusteks

Teenistuskoha andmed

Teenistuskoha asukoht: Tallinna tn 45, Loksa linn, Harju maakond

Koormus: 1,0 (täistööaeg)

Teenistuskohale asumise aeg: kokkuleppel

Põhipalk: kokkuleppel

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „avalike suhete ja vabakonnanõunik" hiljemalt 31.01.2022.a e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Rohkem infot linn@loksa.ee või tel 603 1253.

----------------------------------

LOKSA LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI PSÜHHOLOOGI AMETIKOHALE (venekeelne)

Ootame kandideerima, kui Sul on:
• kehtiv psühholoog-nõustaja kutsetunnistusvõi magistrikraad psühholoogias või sellega võrdsustatud haridus;
• eesti keele oskus, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• vene keele oskus väga heal tasemel;
• tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus;
• väga hea suhtlemis-, kuulamis- ja koostööoskus;
• soov töötada nii laste kui ka täiskasvanutega;
• kohusetundlikkus ja meeskonnatööoskused.

Pakume:
• tööd omavalitsuse elanikega, s.h tööd linna hallatavates haridusasutustes laste ja noortega;
• Eesti keskmisest kõrgemat töötasu;
• mitmekesist tööd ja paindlikku tööaega;
• häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• sõidukompensatsiooni;
• toetavat meeskonda.

Sinu CV-d ja motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopiat ootame hiljemalt 31.01.2022  aadressile linn@loksa.ee või tuua Tallinna tn 45, Loksa, Harjumaa.

Lisainfo: tel 603 1253 või linn@loksa.ee