04.10.19

Valimised

Valimiste keskseks võrguleheks on Vabariigi Valimiskomisjoni võrguleht www.vvk.ee.

Loksa linna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistris dokumentide all sarjades 11-6 ja 11-7.