« Назад

Loksa Linnavolikogu istung 07.06.2023

Loksa Linnavolikogu X koosseisu 18. istung toimub kolmapäeval, 7. juunil 2023 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45

Istung algab kell 17:30.

 

P ä e v a k o r r a s:

1. Loksa Linnavolikogu 28.04.2022 määruse nr 7 „Sotsiaalteenuste osutamise kord" muutmine (eelnõu)
2. Loksa Lasteaed Õnnetriinu sisehindamise aruande kooskõlastamine (eelnõu) (aruanne)
3. Tallinna tn 67a kinnistu jagamine ja osaline otsustuskorras võõrandamine (eelnõu) (lisa)
4. Mere tn 12 kinnistu otsustuskorras võõrandamine (eelnõu)
5. Mere tn 14 kinnistu jagamine ja osaline otsustuskorras võõrandamine (eelnõu) (lisa)
6. Majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (eelnõu)
7. Revisjonikomisjoni esimehe valimine (eelnõu)
8. Volikogu esimehe puhkusele lubamine (eelnõu)

 

Rein Heina
Linnavolikogu esimees