05.05.23

KÕIK ERAMAJAOMANIKUD PEAVAD VALIMA, KAS BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE ÄRAVEDU VÕI KOMPOSTIMINE

 

Tee oma valik mai kuu jooksul ja tegutse vastavalt juhisele:

 

Kompostid biolagunevaid jäätmeid oma kinnistul ja ei soovi jäätmevedajalt biojäätmete äravedu?

Tee oma kompostrist/kompostikastist pilt ja kinnistu omanikuna esita vastav taotlus SPOKUS siin: https://piksel.ee/spoku/loksa/

Logi sisse -> Uus taotlus->Keskkond->Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

 

NB! Kompostikast peab olema kinnine (loomade ja lindude eest kaitstud).

Lisainfot vaata https://www.loksalinn.ee/jaatmemajandus

Interneti kasutamise võimaluse puudumisel esita taotlus linnavalitsuses kohapeal.

 

Biolagunevate jäätmete äravedu 2x kuus

Kui biolagunevaid jäätmeid tekib palju või kui sa ei soovi kompostida siis:

Anna jäätmevedajale teada kui suurt (80l, 120l või 240l) biolagunevate jäätmete konteinerit sa soovid ja kas sa soovid seda rentida või osta ning kas soovid ka vooderduskoti teenust (soovitatav).

 

Jäätmevedaja kontaktid:

Eesti Keskkonnateenused AS 

 

https://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/kontakt

infotelefon 6 400 800

tallinn@keskkonnateenused.ee

www.keskkonnateenused.ee

 

05.04.23

Jäätmehoolduseeskirja temaatiline infotund

Jäätmehoolduseeskirja temaatiline infotund toimub 27. aprillil Loksa Linnavalitsuses kell 17:00.

Uut Loksa linna jäätmehoolduseeskirja saate lugeda riigiteataja veebilehel: https://www.riigiteataja.ee/akt/422032023004

 

Rohkem infot Loksa linna kodulehelt https://www.loksalinn.ee/jaatmemajandus. Küsimuste korral palun ühendust võtta arendus- ja keskkonnanõunikuga:

Karin Ilves, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

________________________________________________________________________________

Тематический брифинг по правилам обращения с отходами

Тематический брифинг по правилам обращения с отходами состоится 27 апреля в городской управе Локса в 17:00.

Ознакомиться с новыми правилами обращения с отходами города Локса можно на официальном сайте: https://www.riigiteataja.ee/akt/422032023004

Более подробная информация на сайте города Локса https://www.loksalinn.ee/jaatmemanjandus

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с консультантом по развитию и окружающей среде

Карин Ильвес, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

19.04.23

Jäätmeseadusest tulenevalt on kohustuslik koguda biolagunevad jäätmed olmejäätmetetest eraldi

Loksa linna jäätmehoolduseeskirjast tulenevalt on kohustuslik biolagunevaid jäätmeid eraldi koguda alates 01.04.2023. Biolagunevate jäätmete konteineri saate omale tellida jäätmevedaja käest. Konteinerit tühjendatakse kaks korda kuus ning üks veo kord maksab 0,01 eurot. Samuti on võimalik võtta naaberkinnistute omanikel kasutusele ühiskonteiner biolagunevate jäätmete kokku kogumiseks. Selleks on vaja esitada linnavalitsusele ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe (vastav vorm on linnavalitsuse kodulehel). Jäätmevedajalt saab konteinerit nii osta kui ka rentida. Samuti võite konteineri soetada omale sobivast kohast kuid peate jälgima, et see vastaks nõuetele. Konteineri lubatud suurim maht on 240 liitrit ning seda peab olema võimalik tõstemehhanismiga varustatud jäätmeveokiga tühjendada.

Kui Te ei soovi omale konteinerit, mida tühjendab jäätmevedaja vaid soovite biolagunevaid jäätmeid oma kinnistul kompostida siis tuleb linnavalitsusele esitada vastav taotlus (korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus).

Taotlusi saab esitada nii linnavalitsuses kohapeal kui ka digiallkirjastatult e-mailile linn@loksa.ee või iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Jäätmevedajaga on vaja ühendust võtta, et leppida kokku biolagunevate jäätmete konteineri asjaolud (suurus, ost või rent). Biolagunevate jäätmete konteineri tellimisel on selle nimi „biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed". Jäätmevedaja kontaktid on: Eesti Keskkonnateenused AS infotelefon 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee.

 

Rohkem infot Loksa linna kodulehelt https://www.loksalinn.ee/jaatmemajandus.

Biojäätmete kohta saab rohkem infot SIIT ja kompostimise kohta SIIT.

Videod (sh venekeelsete subtiitritega versiooni) leiate keskkonnaministeeriumi veebilehelt: https://envir.ee/liigiti-kogumise-juhendid-ja-sildid.

Küsimuste korral palun ühendust võtta arendus- ja keskkonnanõunikuga:

Karin Ilves, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

05.04.23

В соответствии с Законом об отходах сбор биоразлагаемых отходов обязателен отдельно от бытовых отходов

Согласно правилам обращения с отходами города Локса, с 01.04.2023 обязателен раздельный сбор биоразлагаемых отходов. Вы можете заказать себе контейнер для биоразлагаемых отходов у копании по вывозу отходов. Контейнер опорожняется два раза в месяц, и один вывоз стоит 0,01 евро. Также могут владельцы соседних домов использовать общий контейнер для сбора биоразлагаемых отходов. Для этого необходимо подать в городскую управу договор на использование общего контейнера для мусора (соответствующая форма есть на сайте городской управы). Вы можете купить или арендовать контейнер у компании по вывозу отходов. Вы также можете приобрести контейнер в удобном для вас месте, но вы должны убедиться, что он соответствует требованиям. Максимально допустимый объем контейнера составляет 240 литров, и его необходимо опустошить с помощью мусоровоза, оснащенного подъемным механизмом.

Если вам не нужен контейнер, опорожняемый мусоровозом, но вы хотите биоразлагаемые отходы компостировать на участке то необходимо подать соответствующее заявление в городскую управу (Ходатайство не считаться связанным с организованным вывозом отходов).

Заявления можно подавать как на месте в городской управе, так и с дигитальной подписью на адрес электронной почты linn@loksa.ee или в среде самообслуживания SPOKU.

Необходимо связаться с перевозчиком отходов, чтобы согласовать условия контейнера для биоразлагаемых отходов (размер, покупка или аренда). При заказе контейнера для биоразлагаемых отходов его называют «биоразлагаемые кухонные и столовые отходы». Контакты перевозчика отходов: Eesti Keskkonnateenused AS, информационный телефон 6 400 800, Tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee.

Более подробная информация на сайте города Локса https://www.loksalinn.ee/jaatmemanjandus. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами с консультантом по развитию и окружающей среде:

Карин Ильвес, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

05.04.23

Mis konteinerid peaksid kasutuses olema, et tagada omale parim hind ja keskkonnahoid?

Biojäätmete, paberi- ja pappi konteineri tühjendus maksab 0,01 eurot ja segapakendi äravedu on tasuta. Segaolmejäätmed on need, mille eest Te tasute. Seega, mida rohkem te jäätmeid liigiti kogute, seda odavam see Teile on kuna segaolmejäätmete hulk väheneb.

 

Kortermajades ja ettevõtetes

                 

Biojäätmete, paberi ja papi ning olmejäätmete veo teenust osutab korraldatud jäätmeveo kaudu Eesti Keskkonnateenused AS.

Tasuta pakendikonteineri (kollase) tühjenduse teenuse saab tellida siit: https://www.tvo.ee/teenused/kortermaja või kirjuta tellimus@ragnsells.com või helista +372 60 60 439.

 

Eramajades

              

Biojäätmete ja olmejäätmete veo teenust osutab korraldatud jäätmeveo kaudu Eesti Keskkonnateenused AS.

Tasuta segapakendikoti (kollase) teenuse saab tellida siit: https://www.tvo.ee/teenused/eramajale või kirjuta tellimus@ragnsells.com või helista +372 60 60 439.

 

Suvilates

 

Vajadusel taotle perioodilist olmejäätmete veo vabastust ning biojäätmeid komposti (ära unusta taotleda biojäätmete veo vabastust!), segapakendite jaoks kasuta avalikku konteinerivõrgustikku.

 

NB! Kollasesse segapakendite konteinerisse võib panna ka klaaspakendit (purgid, pudelid) kuid võimalusel võiks need siiski viia klaaspakendikonteinerisse.

 

Segaolmejäätmete konteinerit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib selle ületäitumist ning ümbruskonna reostust, kuid mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul.

Biolagunevate jäätmete konteinerit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid mitte harvemini kui üks kord kahe nädala jooksul.

Paberi ja pappi konteinereid võib tühjendada vastavalt vajadusele.

 

Tekstiili- ja rõivajäätmed tuleb koguda tekkekohas muudest jäätmetest eraldi (olmejäätmete hulka ei tohi panna!) ning eraldada kasutuskõlbulikud- ja kasutuskõlbmatud esemed. Kasutuskõlbulikud tekstiili- ja rõivajäätmed tuleb taaskasutada või viia tasuta Loksa Jäätmejaama või üle anda mõnele muule vastavat õigust omavale jäätmekäitlejale, kes suunab need ringlusesse. Kasutuskõlbmatud tekstiili- ja rõivajäätmed tuleb viia jäätmejaama või anda üle vastavat õigust omavale jäätmekäitlejale.

 

Jäätmevedaja kontaktid on: Eesti Keskkonnateenused AS infotelefon 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee.

 

Rohkem infot Loksa linna kodulehelt https://www.loksalinn.ee/jaatmemajandus. Küsimuste korral palun ühendust võtta arendus- ja keskkonnanõunikuga:

Karin Ilves, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

05.04.23

Какие контейнеры следует использовать, чтобы обеспечить лучшую цену и защиту окружающей среды?

Опорожнение контейнера для биоотходов, бумаги и картона стоит 0,01 евро, а вывоз смешанной упаковки – бесплатно. Смешанные бытовые отходы – это то, за что вы платите. Поэтому, чем больше мусора вы соберете по видам, тем дешевле это для вас, потому что уменьшается количество смешанных бытовых отходов.

 

В многоквартирных домах и компаниях

                

Услугу по транспортировке биоотходов, бумаги и картона, а также бытовых отходов оказывает Eesti Keskonnateenused AS посредством организованного вывоза отходов.

Бесплатную услугу по опорожнению упаковочных контейнеров (желтого цвета) можно заказать здесь: https://www.tvo.ee/teenused/kortermaja или написать на teussom@ragnsells.com или позвонить по телефону +372 60 60 439.

 

В частных домах

              

Услугу по вывозу биоотходов, бумаги и картона, а также бытовых отходов оказывает Eesti Keskonnateenused AS посредством организованного вывоза отходов.

Бесплатную услугу по опорожнению упаковочных контейнеров (желтого цвета) можно заказать здесь: https://www.tvo.ee/teenused/kortermaja или написать на teussom@ragnsells.com или позвонить по телефону +372 60 60 439.

 

На дачах

 

При необходимости подайте заявку на периодическое освобождение от вывоза бытовых отходов и биоотходов для компоста (не забудьте подать заявку на освобождение от вывоза биоотходов!), используйте сеть общественных контейнеров для смешанной упаковки.

NB! Стеклянную тару (банки, бутылки) также можно помещать в желтый контейнер для смешанной тары, но по возможности их все равно следует относить в контейнер для стеклянной тары.

Контейнер для смешанных бытовых отходов должен опорожняться с периодичностью, исключающей его переполнение и загрязнение окружающей территории, но не реже одного раза в четыре недели.

Контейнер для биоразлагаемых отходов необходимо опорожнять с периодичностью, исключающей его переполнение, образование запахов и вредителей, загрязнение окружающей территории, но не реже одного раза в две недели.

Контейнеры для бумаги и картона можно опорожнять по мере необходимости.

Текстильные и швейные отходы должны собираться отдельно от других отходов в месте происхождения (не выбрасывать вместе с бытовыми отходами!) и разделять годные и непригодные к употреблению предметы. Используемые текстильные и швейные отходы должны быть переработаны или сданы бесплатно в Loksa Jäätmejaam или переданы другому уполномоченному специалисту по переработке отходов, который будет их перерабатывать. Непригодные текстильные и швейные отходы должны быть доставлены на станцию сбора отходов или переданы лицу, занимающемуся утилизацией отходов, имеющему соответствующее право.

Контакты перевозчика отходов: Eesti Keskkonnateenused AS, информационный телефон 6 400 800, Tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee.

Более подробная информация на сайте города Локса https://www.loksalinn.ee/jaatmemanjandus. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами с консультантом по развитию и окружающей среде:

Карин Ильвес, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

05.04.23

 

16.03.2023 võttis Loksa Linnavolikogu vastu määruse nr 4 „Loksa linna jäätmehoolduseeskiri", mis jõustub 01.04.2023.

Jäätmehoolduseeskirja temaatiline infotund toimub 27. aprillil Loksa Linnavalitsuses kell 17:00.

Loksa linna jäätmehoolduseeskirja saate lugeda SIIT.

Rohkem infot Loksa linna kodulehelt https://www.loksalinn.ee/jaatmemajandus.

Küsimuste korral palun ühendust võtta arendus- ja keskkonnanõunikuga:

Karin Ilves, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

 

16.03.21

Keskkonnaministeeriumi avaldatud eesti viipekeelses videos näidatakse, kuidas jäätmed liigituvad ning millistesse konteineritesse need visata.

„On oluline, et kõik Eestis elavad inimesed oleksid ühes inforuumis ning tolleks tuleb läheneda igale sihtrühmale individuaalselt. Vahetult enne 1. märtsi eesti viipekeele päeva pöördus Eesti Kurtide Liit meie poole küsimusega, kas plaanime jäätmetega ümberkäimise materjale tõlkida ka viipekeelde. Igati õigustatud ja tänuväärne ettepanek, mis tänaseks on ka täidetud," ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Minister lisas, et jäätmematerjalid valmisid ka väga õigel ajal, sest viimastel nädalatel on jäätmeteema olnud taas teravalt fookuses. „Täna tulebki meil teavitustegevusi veelgi enam tõhustada ning motiveerida absoluutselt kõiki Eestis elavaid inimesi jäätmeid liigiti edasi koguda, seda nende keele ja muust taustast hoolimata."

Veel ütles minister, et jäätmejuhend ei ole kindlasti viimane keskkonnaalane materjal, mida viipekeelde tõlgitakse ning et edaspidi vaadatakse ka teised teemad üle selle pilguga, et oluline keskkonnaalane info oleks kõikidele inimestele ligipääsetaval viisil esitatud.

Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. Eestis on viipekeel iseseisev keel alates 2007. aasta 1. märtsist. Hinnanguliselt on Eestis 4500 viipekeele kasutajat, nende hulgas 2000 kurti, kes vajavad pidevat tõlketeenust.

Eesti viipekeelse jäätmevideo leiab Keskkonnaministeeriumi Youtube'i kanalist ning edaspidi ka Eesti Kurtide Liidu kodulehelt.

Lisainfo:
Kadri Kauksi
Keskkonnaministeerium
Avalike suhete peaspetsialist
56238831

 

04.01.21

Loksa linna jäätmekava 2021-2026 eelnõu avalik väljapanek

Jäätmekava arutamiseks toimub avalik istung 21.01.2021 linnavalitsuse istungite saalis kell 17.00. Avalikku istungit ei toimu, kui avaliku väljapaneku kestel ei esitata ühtegi ettepanekut või vastuväidet.

Loksa linna jäätmekava 2021-2026 eelnõu

---------------------------------------------------------------------------------

 

16.03.21

Head korteriühistu esindajad!

Palun hinnake üle oma jäätmekonteinerite suurus ja tühjendamise sagedus. Palun pöörake tähelepanu sellele, et Teil peab olema vähemalt 3 eraldi konteinerit (kui kinnistul on rohkem kui 4 korterit).

  • Segaolmejäätmete konteinerit on vaja tühjendada vähemalt üks kord nädalas. Lisainfo SIIT
  • Konteiner biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete jaoks (vähesel määral võib sisaldada ka lehti ja umbrohtu) tühjendatakse vähemalt 2 korda kuus. Hinnakirja leiate SIIT
  • Paberi ja kartongi jäätmemahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist. Lisainfo SIIT

Lepingu sõlmimiseks või muutmiseks võtke ühendust Eesti Keskkonnateenused AS infotelefonil 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.eewww.keskkonnateenused.ee

See aasta toimuvad suurjäätmeveod 10.06, 5.08, 30.09 ja 25.11. Suurjäätmeid ei tohi välja tuua varem kui üks nädal enne suurjäätmevedu kuna need risustavad linna pilti (need, mis on juba välja toodud tuleb ära koristada). Kui elanikul ei ole võimalik oodata järgmise suurjäätmeveoni siis tuleb suurjäätmed viia jäätmejaama (1m3 maksab 9.60€). Jäätmejaama kohta leiate infot SIIT.

Mida rohkem sorteerite seda soodsam on Teile jäätmekäitlus.

Jäätmete sorteerimise juhised leiad siit

Pakendikonteinerite asukohad leiad siit  NB! Korteriühistud saavad omale tellida TASUTA pakendikonteineri tühjenduse. Kui omal konteinerit pole siis saab selle rentida. Liitumine ja lisainfo SIIN.

Palun teavitage oma elanikke ja pange sorteerimise juhised trepikodadesse ülesse.

Представители квартирное товарищество!

Пожалуйста, переоцените размер ваших контейнеров для отходов. Обратите внимание, что у вас должно быть не менее 3 отдельных контейнеров (если более 4 квартир).

  • Контейнер для смешанных бытовых отходов должен опустошать не реже одного раза в неделю. Больше информации ЗДЕСЬ
  • Контейнер для биоразлагаемых отходов кухни и столовой (может также содержать небольшое количество листьев) опустошается не реже двух раз в месяц. Больше информации ЗДЕСЬ
  • Контейнеры для бумаги и картона следует опорожнять по мере необходимости, чтобы избежать переполнения. Больше информации ЗДЕСЬ

Чтобы заключить или изменить договор, свяжитесь с Eesti Keskkonnateenused AS 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.eewww.keskkonnateenused.ee

Bывоз крупногабаритных отходов в этот год 10.06, 5.08, 30.09 ja 25.11. Крупногабаритные отходы не должны вывозиться раньше, чем за неделю до вывоз крупногабаритных отходов, так как они загрязняют вид города (те, которые уже были изложены необходимо убирать). Если жител не может ждать следующей вывоз крупногабаритных отходы тогда крупногабаритных отходы должны быть вывезены на мусорную станцию.

Чем больше вы сортируете, тем дешевле для вас будет утилизация отходов.

Инструкции по сортировке отходов можно найти здесь

Вы можете найти расположение упаковочных контейнеров здесь NB! Квартирное товарищество может заказать вывоз упаковочного контейнера БЕСПЛАТНО. Если у вас нет собственного контейнера, вы можете арендовать его.

Пожалуйста, сообщите вашим жителям и повесьте подест инструкции по сортировке отходов.

..........................................................................................................................................................

Puhas jaanilõke või prügi põletamine

Inspektorid avastavad enne suvist rahvuspüha suurtest jaanitule lõkkeasemetest materjali, mida ei ole lubatud põletada, näiteks rehve, värvitud puitu, riideid ja muid jäätmeid. Juuresolev pilt ei ole mööda Eestit sõites kahjuks sugugi erakordne SIIN

Tegelikult peaksid need ajad möödas olema, kui jaanitules põletati vanu rehve, mis tekitasid "toreda" paksu suitsusamba. Jaanilõke olgu ikka puhas.

Artikkel mida põletada jaanilõkkes, et lõkke tegemine oleks ohutu SIIN

Suveüritustele vastu teadlikult ja keskkonnasäästlikult

Suveperioodil suureneb jookide ja söökide tarbimine väljaspool kodu, tahes-tahtmata tekib selle tagajärjel ka jäätmeid. Paraku kasutatakse veel siiani paljudel suveüritustel ühekordseid nõusid, mida ei ole võimalik taaskasutusse suunata. Need jäätmed lõpetavad oma teekonna pärast mõneminutilist kasutamist prügilas või jäätmepõletustehases ning koormavad ladestamise ja õhuheitmete kaudu keskkonda.

Artikkel suveüritustele vastu teadlikult ja keskkonnasäästlikult SIIN

PS! Ära põleta ühekordseid nõusid lõkkes. Ühekordsed nõud sisaldavad üldjuhul plasti ega sobi lõkkes põletamiseks. Plasti põletamisel tekkiv suits kahjustab Sinu tervist ja ümbritsevat keskkonda. Grillipeol tekkinud jäätmed võta endaga koju kaasa ja sorteeri liigiti SIIN