28.12.22

Teade keskkonnaloa muutmise taotluse esitamise kohta

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Tallinna Jäätmekeskuse (registrikood 75038486, aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare põik 5, 10313) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/334042 muutmise taotluse, millega taotletakse luba lisada keskkonnaloale jäätmeliike. Loksa jäätmejaam asub aadressil Tallinna tn 5a, Loksa linn, Harju maakond (katastritunnus 42401:001:0088). Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-121577 20.12.2022 nr T-KL/1014419-3.

16.03.21

Keskkonnaministeeriumi avaldatud eesti viipekeelses videos näidatakse, kuidas jäätmed liigituvad ning millistesse konteineritesse need visata.

„On oluline, et kõik Eestis elavad inimesed oleksid ühes inforuumis ning tolleks tuleb läheneda igale sihtrühmale individuaalselt. Vahetult enne 1. märtsi eesti viipekeele päeva pöördus Eesti Kurtide Liit meie poole küsimusega, kas plaanime jäätmetega ümberkäimise materjale tõlkida ka viipekeelde. Igati õigustatud ja tänuväärne ettepanek, mis tänaseks on ka täidetud," ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Minister lisas, et jäätmematerjalid valmisid ka väga õigel ajal, sest viimastel nädalatel on jäätmeteema olnud taas teravalt fookuses. „Täna tulebki meil teavitustegevusi veelgi enam tõhustada ning motiveerida absoluutselt kõiki Eestis elavaid inimesi jäätmeid liigiti edasi koguda, seda nende keele ja muust taustast hoolimata."

Veel ütles minister, et jäätmejuhend ei ole kindlasti viimane keskkonnaalane materjal, mida viipekeelde tõlgitakse ning et edaspidi vaadatakse ka teised teemad üle selle pilguga, et oluline keskkonnaalane info oleks kõikidele inimestele ligipääsetaval viisil esitatud.

Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. Eestis on viipekeel iseseisev keel alates 2007. aasta 1. märtsist. Hinnanguliselt on Eestis 4500 viipekeele kasutajat, nende hulgas 2000 kurti, kes vajavad pidevat tõlketeenust.

Eesti viipekeelse jäätmevideo leiab Keskkonnaministeeriumi Youtube'i kanalist ning edaspidi ka Eesti Kurtide Liidu kodulehelt.

Lisainfo:
Kadri Kauksi
Keskkonnaministeerium
Avalike suhete peaspetsialist
56238831

 

04.01.21

Loksa linna jäätmekava 2021-2026 eelnõu avalik väljapanek

Jäätmekava arutamiseks toimub avalik istung 21.01.2021 linnavalitsuse istungite saalis kell 17.00. Avalikku istungit ei toimu, kui avaliku väljapaneku kestel ei esitata ühtegi ettepanekut või vastuväidet.

Loksa linna jäätmekava 2021-2026 eelnõu

---------------------------------------------------------------------------------

 

16.03.21

Head korteriühistu esindajad!

Palun hinnake üle oma jäätmekonteinerite suurus ja tühjendamise sagedus. Palun pöörake tähelepanu sellele, et Teil peab olema vähemalt 3 eraldi konteinerit (kui kinnistul on rohkem kui 4 korterit).

  • Segaolmejäätmete konteinerit on vaja tühjendada vähemalt üks kord nädalas. Lisainfo SIIT
  • Konteiner biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete jaoks (vähesel määral võib sisaldada ka lehti ja umbrohtu) tühjendatakse vähemalt 2 korda kuus. Hinnakirja leiate SIIT
  • Paberi ja kartongi jäätmemahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist. Lisainfo SIIT

Lepingu sõlmimiseks või muutmiseks võtke ühendust Eesti Keskkonnateenused AS infotelefonil 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.eewww.keskkonnateenused.ee

See aasta toimuvad suurjäätmeveod 10.06, 5.08, 30.09 ja 25.11. Suurjäätmeid ei tohi välja tuua varem kui üks nädal enne suurjäätmevedu kuna need risustavad linna pilti (need, mis on juba välja toodud tuleb ära koristada). Kui elanikul ei ole võimalik oodata järgmise suurjäätmeveoni siis tuleb suurjäätmed viia jäätmejaama (1m3 maksab 9.60€). Jäätmejaama kohta leiate infot SIIT.

Mida rohkem sorteerite seda soodsam on Teile jäätmekäitlus.

Jäätmete sorteerimise juhised leiad siit

Pakendikonteinerite asukohad leiad siit  NB! Korteriühistud saavad omale tellida TASUTA pakendikonteineri tühjenduse. Kui omal konteinerit pole siis saab selle rentida. Liitumine ja lisainfo SIIN.

Palun teavitage oma elanikke ja pange sorteerimise juhised trepikodadesse ülesse.

Представители квартирное товарищество!

Пожалуйста, переоцените размер ваших контейнеров для отходов. Обратите внимание, что у вас должно быть не менее 3 отдельных контейнеров (если более 4 квартир).

  • Контейнер для смешанных бытовых отходов должен опустошать не реже одного раза в неделю. Больше информации ЗДЕСЬ
  • Контейнер для биоразлагаемых отходов кухни и столовой (может также содержать небольшое количество листьев) опустошается не реже двух раз в месяц. Больше информации ЗДЕСЬ
  • Контейнеры для бумаги и картона следует опорожнять по мере необходимости, чтобы избежать переполнения. Больше информации ЗДЕСЬ

Чтобы заключить или изменить договор, свяжитесь с Eesti Keskkonnateenused AS 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.eewww.keskkonnateenused.ee

Bывоз крупногабаритных отходов в этот год 10.06, 5.08, 30.09 ja 25.11. Крупногабаритные отходы не должны вывозиться раньше, чем за неделю до вывоз крупногабаритных отходов, так как они загрязняют вид города (те, которые уже были изложены необходимо убирать). Если жител не может ждать следующей вывоз крупногабаритных отходы тогда крупногабаритных отходы должны быть вывезены на мусорную станцию.

Чем больше вы сортируете, тем дешевле для вас будет утилизация отходов.

Инструкции по сортировке отходов можно найти здесь

Вы можете найти расположение упаковочных контейнеров здесь NB! Квартирное товарищество может заказать вывоз упаковочного контейнера БЕСПЛАТНО. Если у вас нет собственного контейнера, вы можете арендовать его.

Пожалуйста, сообщите вашим жителям и повесьте подест инструкции по сортировке отходов.

..........................................................................................................................................................

Puhas jaanilõke või prügi põletamine

Inspektorid avastavad enne suvist rahvuspüha suurtest jaanitule lõkkeasemetest materjali, mida ei ole lubatud põletada, näiteks rehve, värvitud puitu, riideid ja muid jäätmeid. Juuresolev pilt ei ole mööda Eestit sõites kahjuks sugugi erakordne SIIN

Tegelikult peaksid need ajad möödas olema, kui jaanitules põletati vanu rehve, mis tekitasid "toreda" paksu suitsusamba. Jaanilõke olgu ikka puhas.

Artikkel mida põletada jaanilõkkes, et lõkke tegemine oleks ohutu SIIN

Suveüritustele vastu teadlikult ja keskkonnasäästlikult

Suveperioodil suureneb jookide ja söökide tarbimine väljaspool kodu, tahes-tahtmata tekib selle tagajärjel ka jäätmeid. Paraku kasutatakse veel siiani paljudel suveüritustel ühekordseid nõusid, mida ei ole võimalik taaskasutusse suunata. Need jäätmed lõpetavad oma teekonna pärast mõneminutilist kasutamist prügilas või jäätmepõletustehases ning koormavad ladestamise ja õhuheitmete kaudu keskkonda.

Artikkel suveüritustele vastu teadlikult ja keskkonnasäästlikult SIIN

PS! Ära põleta ühekordseid nõusid lõkkes. Ühekordsed nõud sisaldavad üldjuhul plasti ega sobi lõkkes põletamiseks. Plasti põletamisel tekkiv suits kahjustab Sinu tervist ja ümbritsevat keskkonda. Grillipeol tekkinud jäätmed võta endaga koju kaasa ja sorteeri liigiti SIIN