19.06.24

Romukampaania toimub sellel aastal 25.06-14.07.2024

25. juunist algab romusõidukite kokku kogumise kampaania, mille raames saab pikalt seisnud, osaliselt lammutatud ja kehvas seisukorras sõidukeid ära anda tasuta. Kahe aasta pärast tuleb hakata selliste sõidukite eest maksma mootorsõidukimaksu.

Romukampaania eesmärk on koguda kokku pikalt seisma jäänud sõidukid, mis enam kasutust ei leia ning sellega vähenda ohtu keskkonnale. Kampaania on mõeldud ka neile, kellel ei ole võimalik ise oma romusõidukit vastavasse kogumispunkti viia. Kui muidu peab omanik romusõiduki jäätmekäitlejale ise ära viima või organiseerima transpordi ja tasuma romusõiduki äraveo eest, siis kampaania raames tullakse sõidukile tasuta järele, olenemata sellest kui kaugel sõiduk asub või kui halvas seisukorras romusõiduk on. Romukampaania raames romusõidukite eest raha ei maksta.

Romusõiduki äravedu saab tellida alates 25. juunist. Veo tellimiseks tuleb ühendust võtta Eesti Autolammutuste Liiduga (info@elv.ee, +372 578 77 233) või Kuusakoski AS-ga (firma@kuusakoski.ee, 13660).

Sõiduki üleandmiseks on vaja järgmiseid dokumente:

  • Kui äraveo tellijaks on sõiduki omanik, siis on vaja esitada jäätmekäitlejale kehtiv registreerimistunnistus. Kui selgub, et sõiduki dokumendid on kaduma läinud, tuleb võtta ühendust Transpordiametiga ning amet edastab vajalikud tõendid.
  • Kui romu äraveo tellija ei ole sõiduki omanik ja sõiduk on tuvastatav (olemas registreerimisnumber või VIN-kood), siis tuleb täita taotlus   ning esitada see koos fotodega sõidukist Transpordiametile. Seejärel saab amet võtta ühendust sõiduki omanikuga ning kui omanik annab loa äraveoks, saab seda teha. Kui omanik siiski nõus ei ole, siis äravedu teha ei saa.

Kui seisev romu pole sinu oma, on võimalus seegi ära anda!

  • Transpordiamet aitab, kui on kaduma läinud sõiduki dokumendid või soovitakse leida sõiduki õige omanik, et saada luba romusõiduki  äraveoks ja registrist kustutamiseks.
  • Mõlemal juhul tuleb esitada Transpordiametile taotlus. Taotlus tuleb saata digiallkirjastatult, aadressile info@transpordiamet.ee.
  • Transpordiamet palub auto omanikul vormistada volitus sõiduki üleandmiseks jäätmekäitlejale.
  • Pärast volituse saamist tuleb valdajal äraveo tellimiseks pöörduda Eesti Autolammutuste Liit MTÜ või Kuusakoski AS poole.
  • Jäätmekäitleja väljastab lammutustõendi, mille alusel kustutatakse kadunud sõiduk registrist.
Автор: KARIN ILVES
12.06.24

 

 

 

BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE MAHUTI HAISEB VÕI SELLES ON VAGLAD? 

Vakladega ei pea midagi tegema, kuigi neid võib olla ebameeldiv vaadata siis otsest ohtu nad endast ei kujuta ning mõne päevaga on nad valmis nukkuma. Samuti on võimalik mahutile paigaldada biofiltriga mahutikaas, mis aitab maandada haisu ja vaklade teket.

Biofiltriga mahutikaane paigaldus (0,14m³ ja 0,24m³), tk

12.20 €

Biofiltriga mahutikaas 0,14m³ konteinerile, (rent/kuu)

1.22 €

Biofiltriga mahutikaas 0,14m³ konteinerile, tk (ostuhind)

43.92 €

Biofiltriga mahutikaas 0,24m³ konteinerile, (rent/kuu)

1.53 €

Biofiltriga mahutikaas 0,24m³ konteinerile, tk (ostuhind)

54.90 €

 

Biofiltriga mahutikaane ja äraveo sageduse muutmise osas saab täiendavat lisainformatsiooni küsida jäätmevedajalt e-maili aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee või telefonilt 6 400 800.

 

KOMPOSTER HAISEB?

Kompost ei tohi haiseda! Kui kompost haiseb, siis on see liiga niiske ja kompostis on vähe hapnikku. Kontrollimiseks võta peotäis kompostimulda ja pigista seda. Kui pigistades eraldub rohkem kui paar tilka vett, on kompost liiga niiske ja alanud on roiskumise protsess. Roiskumist/ mädanemist soodustavad liigne niiskus ja rohked majapidamisjäätmed.

Mida teha, kui kompost haiseb?

  • õhuta komposti seda ümber tõstes
  • lisa kihtide vahele kuiva puistematerjali (kuivanud lehti, oksahaket, turbapuru, saepuru, heintega segatud kuivi lehti, peenestatud ajalehti, munakarpe, ökopelleteid ja põhust valmistatud pelleteid)
  • lisa kompostikäivitit (kaubanduses saadaval nii vedelal kui ka granuleeritud kujul)

Kasulikke nippe

Kompostkast peaks olema aia varjulisemas osas, kuna tuul ja päike kuivatavad kompostri kiiresti töövõimetuks. Asukohta valides jälgi, et sinna oleks mugav ligipääs ka talvel või märja ilmaga, et seal saaks teha vajaminevaid töid – näiteks materjali segada või komposti kasta. Ära tee komposkasti sügavamale maa sisse. Biojäätmed tuleb alati paigutada maa peale, kuid kokkupuutesse mullaga – nt betoonist või raudplaadist põhi ei sobi. Kobesta alati ehitusalune pinnas.

Lisaks veele ja õhule on vaja kompostimiseks süsinikku ja lämmastikku. Süsinik on kuiv ja pruun – nt oksad ja kuivanud lehed; lämmastik on roheline ja mahlane – nt umbrohi ja toidujäägid. Säilita vahekord kaks osa pruuni ja üks osa rohelist. Ära ladusta korraga väga suurt ühetüübilist massi. Alustuseks ehk kõige esimeseks ja alumiseks kihiks tuleb panna lämmastikurohke kiht – hästi sobib sõnnikusegu, kanakaka graanulid vms.

  • Oksad tasub eelnevalt väiksemaks murda või peenestada, et vältida komposti liiga hõredaks muutumist ja seeläbi kuivamist.
  • Kõdunemise protsessidele aitab tõhusalt kaasa see, kui lisada kompostikihtidele aeg-ajalt mulda, turvast või valmis komposti.
  • Kompostikast peab asuma maapinna peal – see tähendab, et augus võib vihmavesi komposti üle ujutada ning kompost võib minna riknema.
  • Kevadel on hea komposti "äratada" paari ämbritäie sooja veega, ning siis komposti segada.

Kui kompostkasti on kolinud elama sipelgad, on see märk liigsest kuivusest (sega ja kasta!). Kärbeste rohkus kompostis viitab rohketele köögijäätmetele ja nende sigimiseks sobivatele tingimustele. Suruge pinnaosa, kuhu kärbsed on munenud, sügavamale komposti sisse. Kärbsevastsed hävinevad umbes +43 kraadi juures. Komposti sees võib temperatuur tõusta oluliselt kõrgemaks. Ärge jätke toidujäätmeid pinnale (pane peale kuiva puistematerjali).

Arbuusi-, banaani- ja tsitruseliste koored tasub eelnevalt tükeldada. Nõnda lagunevad pestitsiidide rohked koored paremini. Mädanenud õunad tasub maasse kaevata. Nõnda ei satu taimehaigused uuele ringile. NB! Kaeva mädanenud õunad väga sügavale maasse, sest mullas suudavad väga paljud haigustekitajad ellu jääda.

Rohkem infot lehel kompostiljon.ee

 

Karin Ilves arendus- ja keskkonnanõunik 53048 333, karin.ilves@loksa.ee

Автор: KARIN ILVES
26.03.24

Pakendikott

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ – TVO otsustas Loksa linnas loobuda tekkekohalt pakendijäätmete kokku kogumise (seda teenust osutas neile Ragn-Sells AS), selle asemel laiendati pakendikonteineri võrgustikku. Konteinerite asukohti vaata SIIT:

Soovi korral on võimalik pakendijäätmete äraveo teenus tellida Eesti Keskkonnateenused AS-lt lisateenuste hinnakirja alusel. Teenus on 50% soodsama hinnaga kui segaolmejäätmete äravedu:

• Kuni 0,15m3 segapakendikoti äravedu on hinnaga 1,21€ +km (hinnas sisaldub pakendikott)

• 0,66m3 konteineriga segapakendi äravedu on hinnaga 3,94€ +km (vajadusel lisandub mahuti rent hinnaga 2,17€ +km)

 

02.11.23

 

 

Värskendus: Asbesti sisaldava eterniidi kokku kogumise kampaania hakkab lõppema! Loksa linna elanike eterniidi tasuta kokku kogumise periood Loksa Jäätmejaamas lõppeb 18.11.2023 või kuni 80 tonni piirmäära saavutamisel (ca 1000kg saab veel ära tuua). Eterniitplaadid suurusega 1200x700x55 mm kaalub ca 9 kg. Üks m2 eterniidiga kaetud katuse pinda kaalub ca 15 kg.

19.10.23

Hiljemalt 23.10.2023 tuleb jäätmevedajaga sõlmida biolagunevate jäätmete äraveo leping või esitada linnavalitsusele taotlus biolagunevate jäätmete kompostimiseks.

Kui olete juba tänaseks biolagunevate jäätmete äraveo lepingu jäätmevedajaga sõlminud või linnavalitsusele biolagunevate jäätmete kompostimiseks taotluse esitanud, siis Te täiendavalt enam midagi tegema ei pea.

Biolagunevate jäätmete äraveo lepingu sõlmimiseks on Teil vaja jäätmevedajaga ühendust võtta, et leppida kokku jäätmemahuti asjaolud (suurus, ost või rent). Biolagunevate jäätmete mahuti tellimisel on nimetuseks „biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed". Jäätmevedaja kontaktid on: Eesti Keskkonnateenused AS infotelefon 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee.

Kui Te ei soovi omale mahutit, mida tühjendab jäätmevedaja, vaid soovite biolagunevaid jäätmeid oma kinnistul kompostida, siis tuleb linnavalitsusele esitada vastav taotlus (korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus). Taotlusi saab esitada nii linnavalitsuses kohapeal kui ka digiallkirjastatult e-mailile linn@loksa.ee või iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Neile, kes tähtaegselt toimingut ära ei tee, tuleb novembrikuus jäätmevedajalt leping, milles eeldatakse, et jäätmevaldajal on omal biolagunevate jäätmete mahuti olemas ning vedu rakendub alates 01.12.2023. Seega, kui biojäätmete väljaveopäeval jäätmemahutis jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve.

Rohkem infot Loksa linna kodulehelt https://www.loksalinn.ee/jaatmemajandus. Küsimuste korral palun ühendust võtta arendus- ja keskkonnanõunikuga:

Karin Ilves, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

В срок до 23.10.2023 с перевозчиком отходов должен быть заключен договор на вывоз биоразлагаемых отходов или в городскую управу должна быть подана заявка на компостирование биоразлагаемых отходов.

Если вы уже подписали договор на вывоз биоразлагаемых отходов с перевозчиком отходов или подали заявку в городскую управу на компостирование биоразлагаемых отходов, вам не нужно делать ничего другого.

Для заключения договора на вывоз биоразлагаемых отходов необходимо обратиться к перевозчику отходов для согласования обстоятельств контейнера для отходов (размер, покупка или аренда). При заказе контейнера для биологически разлагаемых отходов название означает «биологически разлагаемые отходы кухни и столовой». Контакты перевозчика отходов: Eesti Keskkonnateenused AS, телефон для информации 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee.

Если вам не нужен контейнер, опорожняемый перевозчиком мусора, но вы хотите биоразлагаемые отходы компостировать на участке то необходимо подать соответствующее заявление в городскую управу (Ходатайство не считаться связанным с организованным вывозом отходов). Заявления можно подать как на месте в городской управе, так и с цифровой подписью по электронной почте linn@loksa.ee или в среде самообслуживания SPOKU

Для тех, кто не завершит это вовремя, в ноябре придет контракт от перевозчика отходов, который предполагает, что у владельца отходов есть свой собственный контейнер для биологически разлагаемых отходов, и транспортировка будет применяться с 01.12.2023. Поэтому, если отходы не передаются перевозчику в контейнере для отходов в день вывоза биоотходов, перевозчик имеет право предъявить держателю отходов счет за порожний пробег.

Более подробная информация на сайте города Локса https://www.loksalinn.ee/jaatmemanjandus.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с советником по развитию и окружающей среде:

 

Карин Ильвес

karin.ilves@loksa.ee

+372 5304 8333

05.04.23

Jäätmehoolduseeskirja temaatiline infotund

Jäätmehoolduseeskirja temaatiline infotund toimub 27. aprillil Loksa Linnavalitsuses kell 17:00.

Uut Loksa linna jäätmehoolduseeskirja saate lugeda riigiteataja veebilehel: https://www.riigiteataja.ee/akt/422032023004

 

Rohkem infot Loksa linna kodulehelt https://www.loksalinn.ee/jaatmemajandus. Küsimuste korral palun ühendust võtta arendus- ja keskkonnanõunikuga:

Karin Ilves, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

________________________________________________________________________________

Тематический брифинг по правилам обращения с отходами

Тематический брифинг по правилам обращения с отходами состоится 27 апреля в городской управе Локса в 17:00.

Ознакомиться с новыми правилами обращения с отходами города Локса можно на официальном сайте: https://www.riigiteataja.ee/akt/422032023004

Более подробная информация на сайте города Локса https://www.loksalinn.ee/jaatmemanjandus

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с консультантом по развитию и окружающей среде

Карин Ильвес, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

19.04.23

Jäätmeseadusest tulenevalt on kohustuslik koguda biolagunevad jäätmed olmejäätmetetest eraldi

Loksa linna jäätmehoolduseeskirjast tulenevalt on kohustuslik biolagunevaid jäätmeid eraldi koguda alates 01.04.2023. Biolagunevate jäätmete konteineri saate omale tellida jäätmevedaja käest. Konteinerit tühjendatakse kaks korda kuus ning üks veo kord maksab 0,01 eurot. Samuti on võimalik võtta naaberkinnistute omanikel kasutusele ühiskonteiner biolagunevate jäätmete kokku kogumiseks. Selleks on vaja esitada linnavalitsusele ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe (vastav vorm on linnavalitsuse kodulehel). Jäätmevedajalt saab konteinerit nii osta kui ka rentida. Samuti võite konteineri soetada omale sobivast kohast kuid peate jälgima, et see vastaks nõuetele. Konteineri lubatud suurim maht on 240 liitrit ning seda peab olema võimalik tõstemehhanismiga varustatud jäätmeveokiga tühjendada.

Kui Te ei soovi omale konteinerit, mida tühjendab jäätmevedaja vaid soovite biolagunevaid jäätmeid oma kinnistul kompostida siis tuleb linnavalitsusele esitada vastav taotlus (korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus).

Taotlusi saab esitada nii linnavalitsuses kohapeal kui ka digiallkirjastatult e-mailile linn@loksa.ee või iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Jäätmevedajaga on vaja ühendust võtta, et leppida kokku biolagunevate jäätmete konteineri asjaolud (suurus, ost või rent). Biolagunevate jäätmete konteineri tellimisel on selle nimi „biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed". Jäätmevedaja kontaktid on: Eesti Keskkonnateenused AS infotelefon 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee.

 

Rohkem infot Loksa linna kodulehelt https://www.loksalinn.ee/jaatmemajandus.

Biojäätmete kohta saab rohkem infot SIIT ja kompostimise kohta SIIT.

Videod (sh venekeelsete subtiitritega versiooni) leiate keskkonnaministeeriumi veebilehelt: https://envir.ee/liigiti-kogumise-juhendid-ja-sildid.

Küsimuste korral palun ühendust võtta arendus- ja keskkonnanõunikuga:

Karin Ilves, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

05.04.23

В соответствии с Законом об отходах сбор биоразлагаемых отходов обязателен отдельно от бытовых отходов

Согласно правилам обращения с отходами города Локса, с 01.04.2023 обязателен раздельный сбор биоразлагаемых отходов. Вы можете заказать себе контейнер для биоразлагаемых отходов у копании по вывозу отходов. Контейнер опорожняется два раза в месяц, и один вывоз стоит 0,01 евро. Также могут владельцы соседних домов использовать общий контейнер для сбора биоразлагаемых отходов. Для этого необходимо подать в городскую управу договор на использование общего контейнера для мусора (соответствующая форма есть на сайте городской управы). Вы можете купить или арендовать контейнер у компании по вывозу отходов. Вы также можете приобрести контейнер в удобном для вас месте, но вы должны убедиться, что он соответствует требованиям. Максимально допустимый объем контейнера составляет 240 литров, и его необходимо опустошить с помощью мусоровоза, оснащенного подъемным механизмом.

Если вам не нужен контейнер, опорожняемый мусоровозом, но вы хотите биоразлагаемые отходы компостировать на участке то необходимо подать соответствующее заявление в городскую управу (Ходатайство не считаться связанным с организованным вывозом отходов).

Заявления можно подавать как на месте в городской управе, так и с дигитальной подписью на адрес электронной почты linn@loksa.ee или в среде самообслуживания SPOKU.

Необходимо связаться с перевозчиком отходов, чтобы согласовать условия контейнера для биоразлагаемых отходов (размер, покупка или аренда). При заказе контейнера для биоразлагаемых отходов его называют «биоразлагаемые кухонные и столовые отходы». Контакты перевозчика отходов: Eesti Keskkonnateenused AS, информационный телефон 6 400 800, Tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee.

Более подробная информация на сайте города Локса https://www.loksalinn.ee/jaatmemanjandus. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами с консультантом по развитию и окружающей среде:

Карин Ильвес, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

26.03.24
05.04.23

 

16.03.2023 võttis Loksa Linnavolikogu vastu määruse nr 4 „Loksa linna jäätmehoolduseeskiri", mis jõustub 01.04.2023.

Jäätmehoolduseeskirja temaatiline infotund toimub 27. aprillil Loksa Linnavalitsuses kell 17:00.

Loksa linna jäätmehoolduseeskirja saate lugeda SIIT.

Rohkem infot Loksa linna kodulehelt https://www.loksalinn.ee/jaatmemajandus.

Küsimuste korral palun ühendust võtta arendus- ja keskkonnanõunikuga:

Karin Ilves, karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

 

16.03.21

Keskkonnaministeeriumi avaldatud eesti viipekeelses videos näidatakse, kuidas jäätmed liigituvad ning millistesse konteineritesse need visata.

„On oluline, et kõik Eestis elavad inimesed oleksid ühes inforuumis ning tolleks tuleb läheneda igale sihtrühmale individuaalselt. Vahetult enne 1. märtsi eesti viipekeele päeva pöördus Eesti Kurtide Liit meie poole küsimusega, kas plaanime jäätmetega ümberkäimise materjale tõlkida ka viipekeelde. Igati õigustatud ja tänuväärne ettepanek, mis tänaseks on ka täidetud," ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Minister lisas, et jäätmematerjalid valmisid ka väga õigel ajal, sest viimastel nädalatel on jäätmeteema olnud taas teravalt fookuses. „Täna tulebki meil teavitustegevusi veelgi enam tõhustada ning motiveerida absoluutselt kõiki Eestis elavaid inimesi jäätmeid liigiti edasi koguda, seda nende keele ja muust taustast hoolimata."

Veel ütles minister, et jäätmejuhend ei ole kindlasti viimane keskkonnaalane materjal, mida viipekeelde tõlgitakse ning et edaspidi vaadatakse ka teised teemad üle selle pilguga, et oluline keskkonnaalane info oleks kõikidele inimestele ligipääsetaval viisil esitatud.

Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. Eestis on viipekeel iseseisev keel alates 2007. aasta 1. märtsist. Hinnanguliselt on Eestis 4500 viipekeele kasutajat, nende hulgas 2000 kurti, kes vajavad pidevat tõlketeenust.

Eesti viipekeelse jäätmevideo leiab Keskkonnaministeeriumi Youtube'i kanalist ning edaspidi ka Eesti Kurtide Liidu kodulehelt.

Lisainfo:
Kadri Kauksi
Keskkonnaministeerium
Avalike suhete peaspetsialist
56238831

 

04.01.21

Loksa linna jäätmekava 2021-2026 eelnõu avalik väljapanek

Jäätmekava arutamiseks toimub avalik istung 21.01.2021 linnavalitsuse istungite saalis kell 17.00. Avalikku istungit ei toimu, kui avaliku väljapaneku kestel ei esitata ühtegi ettepanekut või vastuväidet.

Loksa linna jäätmekava 2021-2026 eelnõu

---------------------------------------------------------------------------------