05.03.23

Riigikogu valimised 2023

 

VALIMISNÄDAL

Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt tel 1247.

 

LOKSA LINNA VALIMISJAOSKOND

Loksa Linnavalitsuse 01.06.2021 määrusega nr 2 on Loksa linnas moodustatud üks valimisjaoskond numbriga 1Hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Loksa Linnavalitsuses (Tallinna tn 45, Loksa linn, Harju maakond).

Valimisjaoskond nr 1 korraldab:
1) eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda;
2) hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses;
3) kodus hääletamist;
4) hääletamist valimispäeval.

Loksa Linnavolikogu otsusega moodustati valimiste korraldamiseks Loksa linna valimisjaoskonnas jaoskonnakomisjon ning nimetati esimees, liikmed ja asendusliikmed alljärgnevalt:
esimees: Kaie Esna
liikmed: Margus Kröönström, Reet Lainla (aseesimees), Pille Paesüld, Õnne Teern, Liis Lahe, Natalja Rutskaja
asendusliikmed: Eha Žmenja, Meedi Kõiv, Inna Vidanova

Valimisjaoskonda tulles:

 • võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument,
 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

Loksa linna hääleõiguslikud elanikud on oodatud hääletama Loksa linna valimisjaoskonda terve nädala jooksul. Eelhääletamine toimub esmaspäevast laupäevani (27. veebruar - 04. märts) kell 12:00-20:00. Valimispäev on pühapäev, 5. märts, mil valimisjaoskond on avatud kell 09:00-20:00.

Väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda saab hääletada esmaspäevast kuni neljapäevani. Reedel, laupäeval ja pühapäeval on võimalik hääletada vaid enda elukohajärgses valimisringkonnas.

Asukohas hääletamine. Esmaspäevast neljapäevani viiakse läbi ka asukohas hääletamine. Näiteks viiakse Loksa Eakates Kodu taotluse alusel 27. veebruaril – 02. märtsil hääletamine läbi Loksa linnas asuvates ööpäevastes hoolekandeasutustes. Asukohas saavad hääletada ka isikud, kes viibivad väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda, kuid ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Asukohas hääletamine toimub kirjaliku põhjendatud taotluse alusel, mida saab esitada Loksa Linnavalitsusele kuni neljapäeva, 02. märtsi kell 14:00-ni.

Kodus hääletamine. Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Valija peab asuma oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil. Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani (03.-05. märts).

Taotlust kodus hääletamiseks saab esitada helistades Loksa linna jaoskonnakomisjoni telefoninumbril +372 5888 7099 reedel (03.03) ja laupäeval (04.03) kell 12:00-20:00 ning pühapäeval (05.03) kell 09:00-14:00. Lisaks saab taotlust esitada kirjalikult, saates taotluse Loksa Linnavalitsusesse kas paberkandjal või e-posti aadressil karin.kask@loksa.ee hiljemalt valimispäeva, 05. märtsi kella 14:00-ni.

Kodus hääletamise taotlus (näidis rtfpdf) peab sisaldama:

 • valija nime;
 • valija isikukoodi;
 • valija aadressi;
 • valija sidevahendi numbrit;
 • kodus hääletamise põhjust nt terviseseisund, kõrge iga või mõni muu mõjuv põhjus.

 

JAOSKONNAS

1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et andnud valijale hääletamissedeli.
3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed
4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

 E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab ainult arvutis.
 • Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.
 • E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:
  • kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
  • kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,
  • kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,
  • kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:
  • laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,
  • skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.

 

VALIMISTE TEABELEHT

 • Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga.
 • Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.
 • Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

 

 VÄLISMAAL HÄÄLETAMINE

 • Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes.
 • Välisesindustes toimub hääletamine vähemalt kahel päeval vahemikus 18. veebruarist 23. veebruarini.
 • Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele hiljemalt 3. veebruariks kirjalik taotlus.
 • Püsivalt välisriigis elaval valijal peab olema määratud valimisringkond. Kui see on määramata, siis ei ole teda valijate nimekirjas. Selleks, et kontrollida, kas teil on valimisringkond määratud, tuleb pöörduda abi@rahvastikuregister.ee.
 • Püsivalt välisriigis elava valija valimisringkond määratakse tema viimase elukoha alusel Eestis, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel.
 • Välismaal elavad valijad saavad valimiste teabelehe jaanuari esimesel nädalal.

 

VALIMISÕIGUS

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

 

KANDIDEERIMISÕIGUS

 • Riigikogu valimistel võivad kandideerida vähemalt 21-aastased Eesti kodanikud. Kandideerida ei tohi tegevväelased ja vanglakaristust kandvad isikud.
 • Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid.
 • Erakond saab kandidaadid üles seada valimisringkonnas.
 • Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja.

 

VALIMISRINGKOND

 • Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkonnaks.
 • Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konkreetsed kandidaadid.
 • Igal ringkonnal on kindel arv mandaate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi. Valimisringkonnas nr 4 – Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa läheb jagamisele
 • Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigikogus.

 

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

 

Rohkem infot valimiste kohta leiate veebilehelt https://www.valimised.ee/