22.06.21

Üldinfo

Kogu info valimiste kohta on leitav veebilehelt https://www.valimised.ee/

Loksa linna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistris dokumendisarjades 11-6 ja 11-7.

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

17. oktoobril 2021 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Loksa Linnavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 13 otsustati:

- määrata Loksa Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 15;

- moodustada Loksa Linnavolikogu valimisteks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Loksa linna administratiivpiir;

- määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 15.

Info valijale EST
Info valijale RUS
Info valijale ENG

 

Loksa linna valimisjaoskond

Loksa Linnavalitsuse 01.06.2021 määrusega nr 2 on Loksa linnas moodustatud üks valimisjaoskond numbriga 1. Hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Loksa Linnavalitsuses (Tallinna tn 45, Loksa linn, Harju maakond).

Valimisjaoskond nr 1 korraldab:
1) eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda;
2) hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses;
3) kodus hääletamist;
4) hääletamist valimispäeval.

 

Loksa linna valimiskomisjon

Loksa Linnavolikogu moodustas 17.06.2021 otsusega nr 14 5-liikmelise Loksa linna valimiskomisjoni koosseisus:

esimees:        Karin Kask
liikmed:          Merle Aasa
                       Õnne Arba
                       Viive Pajusaar
                       Liina Liivamägi
asendusliige: Vladimir Koltsov

Linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida nõuete kohaselt esitatud kandidaadid, teha kindlaks linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.