13.11.18

Loksa linna valimisjaoskond

Loksa Linnavalitsuse 09.08.2017 määrusega nr 1 moodustati Loksa linna haldusterritooriumil 1 valimisjaoskond, asukoht Loksa Linnavalitsuses, aadressiga Tallinna tn 45, Loksa linn. Lisa 1