24.09.19
Soojusmajandus
--------------------------------------------------------------------------------
TEADAANNE
Soojuskatkestus  Loksa katlamajas on 28.09.2018 kuni 30.09.2018  seoses sulgventiilide ning liiniseadeventiilide paigaldusega.
 
---------------------------------------------------------------------------------
Soojaettevõte
Loksa linna soojusmajandusega tegeleb N.R. Energy Osaühing (registrikood: 12364776).
 
Soojusenergia hinnakiri asub N.R. Energy Osaühingu kodulehel.
 
Kaugküttepiirkond
Loksa Linnavolikogu on Loksa kaugküttepiirkonnaks määranud järgneva territooriumi: Tallinna tänav 9 majast mööda Tööstuse tänavat kuni Uus tänavani, edasi mööda Uus tänavat kuni Posti 27 hooneni ja edasi kuni linna piirini, sealt edasi kuni Rohuaia tänavani, Rohuaia tänavast kuni Tallinna tänavani, Tallinna tänav 40 majast mööda Valgejõe paremat kallast kuni Loksa laevatehaseni. Küttepiirkonnast väljajäävas piirkonnas kasutatakse küttematerjalina põhiliselt puitu, kasutusel on ka lokaalsed katlamajad (nt Loksa Laevatehase AS).
 
--------------------------------------------------------------------------------

T E A D E A N N E

Alates 31.08.2017 alustatakse Loksa linnas soojustorustiku I järgu ehitustöödega. Tööde teostaja on EG Ehitus AS. Ehitatava torustiku pikkus on 1800 jm ja piirkond, kus töid teostatakse on Nooruse tn 3, Papli tn  4, Lasteaia tn 2, Papli tn 7, Papli tn 5, Tallinna tn  28, Tallinna tn 26, Männi tn 23, Nooruse tn 5, Nooruse tn 9, Tallinna tn  47, Tallinna tn 49, Tallinna tn 36, Tallinna tn 45, Pärna tn 1, Pärna tn 1a, Pärna tn 1b. Planeeritud tööde lõpp on 31.10.2017. Palume mõistvat suhtumist tööde läbiviimisel tekkivate ebamugavuste eest.

EG Ehitus AS projektirühma juht Ivar Pahka