30.08.18

Sotsiaalhoolekande komisjon

Loksa Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjoni koosseis on kinnitatud Loksa Linnavalitsuse 10.12.2015 korraldusega nr 166. Komisjoni ülesanded, õigused ja töökorraldus on sätestatud sotsiaalhoolekande komisjoni põhimääruses.

Komisjoni koosseisu kuuluvad:
esimees:          Tiina Murdvee                 lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
liikmed:            Hilleri Treisalt                  abilinnapea
                         
Õnne Teern                     linnavalitsuse liige
                         Galina Nikitina                 volikogu liige
                         Airi Öösalu                       lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist
                         Margit Amer                    Loksa Noortekeskuse juhataja
                         Kaire Kotkas                    Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor
                         Ljudmila Kuljuhhina         pereõde