16.11.23

Sotsiaalhoolekande komisjon

Loksa Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjoni koosseis on kinnitatud Loksa Linnavalitsuse 16.11.2023 korraldusega nr 274 Komisjoni ülesanded, õigused ja töökorraldus on sätestatud sotsiaalhoolekande komisjoni põhimääruses.

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
liikmed: Tiina Murdvee sotsiaaltööspetsialist
  Irina Karotam lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
  Valeria Kamaljan sotsiaaltöönõunik

 

Sotsiaalhoolekande komisjoni protokollid on registreeritud Loksa linna dokumendiregistris. Tegu on asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud dokumentidega, kuna sisaldavad teavet sotsiaalravi või sotsiaalteenuste osutamise taotlemise kohta.