13.09.21

Staadioni rekonstrueerimise ehitusjärelevalve komisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas 09.09.2021 korraldusega nr 167 staadioni rekonstrueerimise ehitusjärelevalve komisjoni ja kinnitas komisjoni liikmeteks:

esimees:          Andres Kaskla, abilinnapea
aseesimees:    Aleksander Skolimowski, linnaarhitekt-ehitusnõunik
liikmed:           Hilleri Treisalt, abilinnapea
                         Karin Ilves, arendus- ja keskonnanõunik
                         Rein Heina, Loksa Linnavolikogu esimees

Komisjoni ülesandeks on kontrollida, nõuda ja tagada ehituse peatöövõtjalt ning omaniku järelevalvelt seadusandlusest, normidest, ehitustööde tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist ja töömaa ohutust ning korrashoidu.
 
Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjoni esimehe äraolekul kutsub komisjoni kokku ja juhib komisjoni tööd aseesimees.