10.12.18

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapse emale, kui lapse ema on Loksa linna elanik vähemalt 6 kuud vahetult enne lapse sündi.

Sünnitoetust makstakse lapse emale ka juhul, kui lapse isa on Loksa linna elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja lapse ema on linnaelanikuks registreerinud enne lapse sündi.

Toetus kantakse sünnitoetuse taotluse (pdf) (word) alusel taotleja arvelduskontole. Alates 01.01.2019 kantakse 50% toetuse summast sünni registreerimise järgselt ja 50% lapse 1-aastaseks saamisel, kui lapsevanemad on jätkuvalt rahvastikuregistri andmetel Loksa linna elanik.

Sünnitoetuse suurus on 200 eurot kahele esimesele lapsele ja alates kolmandast lapsest 300 eurot; alates 01.01.2019 on summa 300 eurot kahele esimesele lapsele ja alates kolmandast lapsest 400 eurot.