20.12.16

Pürotehnikat kasuta ohutult ja teadlikult

Enne pürotehnika kasutamist peab iga inimene endale selgeks tegema selle käsitlemise. Ilutulestik ei tohi häirida teisi inimesi ning kindlasti pole see mõeldud lastele mängimiseks. Kui nimetatud asjaoludega ei arvestata võib saluudi ilust saada hoopis tüli naabritega või õnnetusjuhtum, mida aga ei soovi meist ju keegi.

Kindlasti tuleks meelde jätta see, et avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oluliselt häirib kaaselanikke.

Tuletame meelde, et pauguteid on keelatud kasutada ajavahemikul 1. november kuni 26. detsember ning lubatud 27. detsember kuni 1. jaanuar. Nende kasutamine on keelatud kella 22st kuni 6ni, puhkepäevale eelneval südaööl kuni 7ni. Sätestatud keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa. Kui märgatakse rikkumisi, tuleks kindlasti sellest ka politseile teada anda.

Tehnilise järelevalve ameti soovitustega pürotehniliste toodete kasutamisel:

• Pürotehnilisi tooteid tuleb hoida kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas.

• Jälgige enne toote kasutamist, et sellel poleks mehaanilisi vigastusi. Vigastatud toode tagasta müüjale.

• Vali toote kasutamiseks õige aeg ja koht, arvestades nii öörahu, ilmastikuolude kui toote ohutu kaugusega inimestest, hoonetest ja sõidukitest.

• Ärge kasutage tooteid alkoholijoobes.

• Ärge visake toodet tulekoldesse ega inimeste ja loomade suunas.

• Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil (vanusepiirang, ohumaa, süütamise viis).

• Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale.

• Kui toode ei rakendu, oota mõnda aeg enne selle üles korjamist. Ära jäta sellist toodet vedelema ega viska prügikasti, vaid tagasta müüjale.

Kasuta pürotehnikat sihipäraselt, selleks ettenähtud ajal, kohal ja viisil, et atraktsioon oleks täielikult nauditav.

Ohutut aastalõppu soovides

Marge Tamme
piirkonnapolitseinik