17.12.18

Teenistujad ja ametijuhendid

Üldtelefon: 603 1253  

linnapea        
Värner Lootsmann            
haridus: insener-ökonomist, kõrgharidus
 
Linnapea võtab elanikke vastu  igal neljapäeval 14.00 – 16.00.  Vastuvõtule registreerida eelnevalt üks nädal ette sekretäri juures või telefonil 603 1253.
 
 
Ametnikud
 
abilinnapea              
Hilleri Treisalt         
haridus: haldusjuhtimine, klassiõpetaja, põhikooli kunstiõpetaja, kõrgharidus
hilleri.treisalt@loksa.ee
 
abilinnapea             
Andres Kaskla       
haridus: keskharidus
 
linnasekretär
Karin Kask       
     
haridus: õigusteadus, geenitehnoloogia, kõrgharidus
karin.kask@loksa.ee
 
pearaamatupidaja 
Ljudmilla Tursk          
 
haridus: raamatupidamine, keskeriharidus
ljudmilla.tursk@loksa.ee
 
finantsist-raamatupidaja
Merle Aasa                                         
haridus: raamatupidamine ja majandusanalüüs, kõrgharidus
 
linnaarhitekt-ehitusnõunik                          
Aleksander Skolimowski
haridus: ehitus, keskeriharidus; arhitektuur, kõrgharidus
 
arendus- ja keskkonnanõunik
Laivi Kirsipuu    
haridus:  sotsiaaltöö, kõrgharidus                     
 
linnavara ja kommunaalmajanduse spetsialist
teenistuskoht täitmata
 
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
Tiina Murdvee       
haridus: keskharidus
 
lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist
Airi Öösalu                       
haridus: sotsiaaltöö, õigusteadus, kõrgharidus
 
juhiabi
teenistuskoht täitmata
 
volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist         
Viive Pajusaar        
 
haridus: keskharidus
viive@loksa.ee
 
väärteomenetleja (0,2 ametikohta)
Airi Öösalu               
haridus: sotsiaaltöö, õigusteadus, kõrgharidus
 
 
Töötajad
 
IT- spetsialist (0,5 ametikohta)
Vladimir Koltsov             
haridus: kõrgharidus          
 
avalike suhete juht (0,35 ametikohta)
Hilleri Treisalt                  
haridus: klassiõpetaja, põhikooli kunstiõpetaja, haldusjuhtimine, kõrgharidus
hilleri.treisalt@loksa.ee
ametijuhend