23.05.22

Teenistujad ja ametijuhendid

Üldtelefon: 603 1253  

linnapea        
Värner Lootsmann        
haridus: insener-ökonomist, kõrgharidus
Linnapea võtab elanikke vastu igal neljapäeval 14.00 – 16.00.  Vastuvõtule registreerida eelnevalt üks nädal ette sekretäri juures või telefonil 603 1253.
 
Ametnikud
 
abilinnapea              
Hilleri Treisalt         
haridus: haldusjuhtimine, klassiõpetaja, põhikooli kunstiõpetaja, kõrgharidus
 
abilinnapea             
Andres Kaskla  
haridus: keskharidus
andres.kaskla@loksa.ee, tel 508 6283
 
linnasekretär, andmekaitsespetsialist 
Karin Kask   
     
haridus: geenitehnoloogia, õigusteadus, kõrgharidus
karin.kask@loksa.ee, tel 5346 0617
 
pearaamatupidaja 
Ljudmilla Tursk   
haridus: raamatupidamine, keskeriharidus
ljudmilla.tursk@loksa.ee, tel 517 8570
 
finantsist-raamatupidaja
Merle Aasa                
haridus: raamatupidamine ja majandusanalüüs, kõrgharidus 
merle.aasa@loksa.ee, tel 506 5096
 
linnaarhitekt-ehitusnõunik                          
Aleksander Skolimowski   
haridus: ehitus, keskeriharidus; arhitektuur, kõrgharidus
Linnaarhitekt-ehitusnõunikku vastuvõttu reedeti ei toimu. Ühendust saab sel ajal võtta meili ja telefoni teel.
 
arendus- ja keskkonnanõunik
Karin Ilves          
haridus: tehnoökoloogia, rakenduskõrgharidus                     
 
kommunaalmajanduse- ja heakorraspetsialist
Lidia Mõsovski
haridus: veeteede haldamise ja ohutuse korraldamine, rakenduslik kõrgharidus
lidia.mosovski@loksa.ee, tel 513 0092
 
noorsootöö- ja vabakonnaspetsialist
ametikoht täitmata
 
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik 
Õnne Arba
haridus: raamatupidamine, rakenduskõrgharidus

onne.arba@loksa.ee, tel 5806 3455
 
sotsiaaltööspetsialist
Tiina Murdvee      
haridus: keskharidus
tiina.murdvee@loksa.ee, tel 58050209
 
juhiabi
Kristiina Järve  
haridus: ärikorraldus, keskeriharidus
kristiina.jarve@loksa.ee, tel 517 3114
 
volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist         
Viive Pajusaar       
 
haridus: keskharidus
viive.pajusaar@loksa.ee, tel 5333 7414
 
Töötajad
 
IT- spetsialist, infoturbe spetsialist (0,5 ametikohta)
Erti Paalberg   
haridus: infotehnoloogia, kõrgharidus.
erti.paalberg@loksa.ee, tel 504 0672
 
avalike suhete juht (0,5 ametikohta)
Hilleri Treisalt          
haridus: klassiõpetaja, põhikooli kunstiõpetaja, haldusjuhtimine, kõrgharidus
hilleri.treisalt@loksa.ee, tel 5332 6792
ametijuhend