17.10.19

Teenistujad ja ametijuhendid

Üldtelefon: 603 1253  

linnapea        
Värner Lootsmann           puhkus 14.10-18.10.2019 
haridus: insener-ökonomist, kõrgharidus
 
Linnapea võtab elanikke vastu  igal neljapäeval 14.00 – 16.00.  Vastuvõtule registreerida eelnevalt üks nädal ette sekretäri juures või telefonil 603 1253.
 
 
Ametnikud
 
abilinnapea              
Hilleri Treisalt         puhkus 21.10.-25.10.2019
haridus: haldusjuhtimine, klassiõpetaja, põhikooli kunstiõpetaja, kõrgharidus
hilleri.treisalt@loksa.ee
 
abilinnapea             
Andres Kaskla       
haridus: keskharidus
andres.kaskla@loksa.ee
 
linnasekretäri asendaja
Ilona Alla       
       
haridus: riigiteadused, kõrgharidus
ilona.alla@loksa.ee
 
linnasekretäri asendaja, andmekaitsespetsialist  alates 21.10.2019
Airi Öösalu       
       
haridus: sotsiaaltöö, õigusteadus, kõrgharidus
airi.oosalu@loksa.ee
 
pearaamatupidaja 
Ljudmilla Tursk          
 
haridus: raamatupidamine, keskeriharidus
ljudmilla.tursk@loksa.ee
 
finantsist-raamatupidaja
Merle Aasa                   
haridus: raamatupidamine ja majandusanalüüs, kõrgharidus
 
linnaarhitekt-ehitusnõunik                          
Aleksander Skolimowski      11.10-18.10-2019
haridus: ehitus, keskeriharidus; arhitektuur, kõrgharidus
 
arendus- ja keskkonnanõunik
Laivi Kirsipuu        
haridus:  sotsiaaltöö, kõrgharidus                     
 
linnavara ja kommunaalmajanduse spetsialist
teenistuskoht täitmata
 
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
Airi Öösalu          puhkus 10.10.-11.10, 14.10-18.10.2019 ja 21.10.2019 
haridus: sotsiaaltöö, õigusteadus, kõrgharidus
airi.oosalu@loksa.ee
 
lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist
Tiina Murdvee      
haridus: keskharidus
tiina.murdvee@loksa.ee
 
juhiabi
Kristiina Järve
haridus: ärikorraldus, keskeriharidus
kristiina.jarve@loksa.ee
 
volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist         
Viive Pajusaar        
 
haridus: keskharidus
viive.pajusaar@loksa.ee
 
 
Töötajad
 
IT- spetsialist, infoturbe spetsialist (0,5 ametikohta)
Erti Paalberg   
haridus: infotehnoloogia, kõrgharidus.
 
IT- spetsialist (0,5 ametikohta)
Vladimir Koltsov             
haridus: kõrgharidus          
 
avalike suhete juht (0,5 ametikohta)
Hilleri Treisalt           21.10.-25.10.2019   
haridus: klassiõpetaja, põhikooli kunstiõpetaja, haldusjuhtimine, kõrgharidus
hilleri.treisalt@loksa.ee
ametijuhend
 
avalike suhete juht (0,5 ametikohta)
Aive Mõttus            21.10-25.10.2019
haridus: arstiteadus, sotsiaaltöö, kõrgharidus
aive.mottus@loksa.ee