3.01.22

Korraldatud jäätmeveo teenustasud

Loksa Linnavalitsus viis aprillist kuni juulini 2019 läbi riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil aastateks 2019-2024. Riigihankes osalesid Ragn-Sells AS ja Eesti Keskkonnateenused AS. Hankeleping sõlmiti Eesti Keskkonnateenuste AS- iga, kes kontrolli tulemusena kvalifitseeriti, tunnistati vastavaks ja võttes aluseks hinnakriteeriumid, esitas odavaima hinnapakkumise. Leping hakkas kehtima alates 01.11.2019. Uued jäätmekäitluse hinnad, mis hakkasid kehtima alates 01.11.2019 on toodud allpool olevates tabelites.

Lisateenuste hinnakiri on leitav SIIN.

Teenustasu segaolmejäätmete jäätmemahuti ühekordse käitlemise eest 

Jäätmemahuti suurus liitrites kuni 

Teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis asuvate segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes  (koos käibemaksuga) 

Kuni 100 l   jäätmekott 

1,90 

140 l 

2,90 

240 l 

3,90 

370 l 

3,99 

660 l 

9,45 

800 l 

12,45 

1500 l 

13,45 

2500 l 

35,45 

4500 l 

54,95 

 

Teenustasu paberi ja kartongi jäätmemahuti ühekordse käitlemise eest 

Jäätmemahuti suurus liitrites kuni 

Teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis asuva paberi ja kartongi ühekordse käitlemise eest eurodes  (koos käibemaksuga) 

240 l 

0,01 

370 l 

0,01 

660 l 

0,01 

800 l 

0,01 

2500 l 

0,01 

 

Teenustasu biolagunevate köögi- ja sööklajäätmed jäätmemahuti ühekordse käitlemise eest 

Jäätmemahuti suurus liitrites kuni 

Teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis asuvate biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ühekordse käitlemise eest eurodes  (koos käibemaksuga) 

100 l 

0,01 

140 l 

0,01 

240 l 

0,01 

370 l 

0,01 

660 l 

0,01 

800 l 

0,01 

 

Teenustasu suurjäätmete 1 m³ ühekordse käitlemise eest 

Suurjääde 

Teenustasu suurjäätme ühekordse käitlemise eest eurodes (koos käibemaksuga) 

1 m³ 

0,01 

 

Jäätmemahutite üürihinnad 

Jäätmemahutite suurus liitrites kuni 

Hind eurodes (koos käibemaksuga) 

100 l 

1,00 

140 l 

1,00 

240 l 

1,00 

370 l 

1,50 

660 l 

2,60 

800 l 

3,40 

1500 l 

8,00 

2500 l 

11,50 

4500 l 

14,00