5.04.18

Hinnakiri

VEEVARUSTUS JA –KANALISATSIOONITEENUSE OSUTAMISE LEPING (näidis)
 

Teenuse nimetus

Ühik

Hind KM-ta, eurot

Tasu võetud joogivee eest

€/m³

1,09

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

€/m³

1,92

*Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 14.11.2016 otsusega nr 9.1-3/16-011
 

Liitumistasu

Ühik

Hind KM-ta, eurot

Ühiskanalisatsiooniga

1 liitumispunkt

948,18

Ühisveevärgiga

1 liitumispunkt

796,77

 

Teenuse tellimine telefonil 5551 2015 või e-posti teel halajastus@loksa.ee

 

Плата за подключение

Единица измерения

Цена без НСО, евро

к канализационной сети

1 пункт подключения

948,18

к сети водоснабжения

1 пункт подключения

796,77

 

Заказ услуг по тел. 55512015 или haljastus@loksa.ee

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osaühingu Loksa Haljastus teenustööde hinnakiri alates 01.04.2018. a:

Teenuse nimetus

Ühik

Hind KM-ga, eurot

San.tehnilised tööd

1 tund

30,00

Veeühenduse sulgemine kliendi tellimusel

1 kord

10,00

Veeühenduse avamine kliendi tellimusel

1 kord

10,00

Veesõlmes veefiltrite kontroll ja puhastus kliendi tellimusel

1 kord

5,00

Veemõõtja plommimine

1 tk

15,00

Fekaalivedu

1 koorem kuni 5 m³

30,00

Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu

1 tund

65,00

Laadur-ekskavaatori teenus

1 tund

35,00

Lumilükkamine laadur-ekskavaatoriga

1 tund

35,00

Teenuse osutamisel väljaspool Loksa linna lisandub hinnale transpordikulu

1 km

1,50

 

 

Tööaja samm on 30 minutid.

-------------------------------------------------------------------------------

Прейскурант цен на услуги OÜ Loksa Haljastus (с НСО) начиная с 04.04.2018.a:

 

Наименование услуги

Единица измерения

Цена с НСО, евро

Сантехнические работы

1 час

30,00

Закрытие места подключения к трассе по заказу клиента

1 раз

10,00

Открытие места подключения к трассе по заказу клиента

1 раз

10,00

Проверка и чистка фильтров в водном узле по заказу клиента

1 раз

5,00

Пломбирование водомерного счётчика

1 шт

15,00

Вывозка фекалий

1 рейс до 5 м³

30,00

Промывка канализационных колодцев и трасс

1 час

65,00

Услуги погрузчика-экскаватора

1 час

35,00

Очистка от снега погрузчиком-экскаватором

1 час

35,00

При оказании услуг за пределами города Локса к цене добавляются транспортные расходы

1 км

1,50

 

Учет рабочего времени с интервалом 30 минут.