21.06.19

Hinnakiri

VEEVARUSTUS JA –KANALISATSIOONITEENUSE OSUTAMISE LEPING (näidis)
 

Teenuse nimetus

Ühik

Hind KM-ta, eurot

Tasu võetud joogivee eest

€/m³

1,09

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

€/m³

1,92

*Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 14.11.2016 otsusega nr 9.1-3/16-011
 

Liitumistasu

Ühik

Hind KM-ta, eurot

Ühiskanalisatsiooniga

1 liitumispunkt

948,18

Ühisveevärgiga

1 liitumispunkt

796,77

 

Teenuse tellimine telefonil 5551 2015 või e-posti teel halajastus@loksa.ee

 

Плата за подключение

Единица измерения

Цена без НСО, евро

к канализационной сети

1 пункт подключения

948,18

к сети водоснабжения

1 пункт подключения

796,77

 

Заказ услуг по тел. 55512015 или haljastus@loksa.ee

----------------------------------------------------------------------------------

OÜ Loksa Haljastus teenustööde eest võetava tasu muutmine.

17.06.2019 aastal kinnitas OÜ Loksa Haljastus Nõukogu OÜ Loksa Haljastuse juhatuse ettepaneku teenustööde eest võetava tasu muutmiseks.

Teenustööde hinnad on all pool esitatud tabelis.

Teenuse nimetus

Ühik

Hind KM-ta.

San.tehnilised tööd

1 tund

30,00 (30,00)

Veeühenduse sulgemine kliendi tellimusel

1 kord

10.00 (10,00)

Veeühenduse avamine kliendi tellimusel

1 kord

10.00 (10,00)

Veesõlmes veefiltrite kontroll ja puhastus kliendi tellimusel

1 kord

10.00  (5,00)

Veemõõtja plommimine

1 kord

15.00 (15,00)

Fekaalivedu

1 koorem 5mᶾ

55.00 (30,00)

Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu

1 tund

80.00 (65,00)

Ummistuste likvideerimise teenus survepesuautoga

1 tund

55.00  (-)

Laadur-eksakavaatori teenus

1 tund

55.00 (35.00)

Teenuse osutamisel väljaspool Loksa linna lisandub hinnale transpordikulu

1 km

1.70   (1,50)

Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimisele kuni 2,5mᶾ/h

 

25.00 (-)

Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimisele alates 2,5mᶾ/h

 

45.00 (-)

Vee-või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral

 

45.00 (-)

Sisendveetorustiku survestamine

1 kord

30.00 (-)

Märkused:

1. Hinnad on käibemaksuga.

2. Sulgudes praegu kehtivad hinnad.

3. Hinnad hakkavad kehtima 15.07.2019.aastast.

-----------------------------------------------------------------------------------
 

Osaühingu Loksa Haljastus teenustööde hinnakiri alates 01.04.2018. a -14.07.2019

Teenuse nimetus

Ühik

Hind KM-ga, eurot

San.tehnilised tööd

1 tund

30,00

Veeühenduse sulgemine kliendi tellimusel

1 kord

10,00

Veeühenduse avamine kliendi tellimusel

1 kord

10,00

Veesõlmes veefiltrite kontroll ja puhastus kliendi tellimusel

1 kord

5,00

Veemõõtja plommimine

1 tk

15,00

Fekaalivedu

1 koorem kuni 5 m³

30,00

Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu

1 tund

65,00

Laadur-ekskavaatori teenus

1 tund

35,00

Lumilükkamine laadur-ekskavaatoriga

1 tund

35,00

Teenuse osutamisel väljaspool Loksa linna lisandub hinnale transpordikulu

1 km

1,50

 

 

Tööaja samm on 30 minutit.

-------------------------------------------------------------------------------

Прейскурант цен на услуги OÜ Loksa Haljastus (с НСО) начиная с 04.04.2018.a - 14.07.2019

 

Наименование услуги

Единица измерения

Цена с НСО, евро

Сантехнические работы

1 час

30,00

Закрытие места подключения к трассе по заказу клиента

1 раз

10,00

Открытие места подключения к трассе по заказу клиента

1 раз

10,00

Проверка и чистка фильтров в водном узле по заказу клиента

1 раз

5,00

Пломбирование водомерного счётчика

1 шт

15,00

Вывозка фекалий

1 рейс до 5 м³

30,00

Промывка канализационных колодцев и трасс

1 час

65,00

Услуги погрузчика-экскаватора

1 час

35,00

Очистка от снега погрузчиком-экскаватором

1 час

35,00

При оказании услуг за пределами города Локса к цене добавляются транспортные расходы

1 км

1,50

 

Учет рабочего времени с интервалом 30 минут.