29.09.22

Loksa Linnavalitsus moodustas Loksa linna tervise, heaolu ja turvalisuse nõukogu (viimane koosseis on kinntatud Loksa Linnavalitsuse 28.11.2019 korraldusega nr 231), mille ülesandeks on uuendada linna terviseprofiili ja selle juurde kuuluvat tegevuskava ja andmeid iga 4 aasta järel ning teha linnavalitsusele ettepanekuid tervisepoliitiliste otsuste tegemisel.

Loksa Linnavalitsuse 25. mai 2018.a korraldusega nr 60 kinnitati ka nõukogu põhimäärus ja 8-liikmeline koosseis:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
liikmed: Natalja Kalinina Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor
  Aive Mõttus Loksa Spordikeskuse juhataja
  Merike Tammemäe Karell Kiirabi erakorralise meditsiini õde
  Liina Liivamägi Loksa Gümnaasiumi õpetaja
  Margarita Prokopova Loksa Gümnaasiumi õpetaja
  Engela Rajamägi Loksa Gümnaasiumi õpilaste esindaja
  Kalev Kuuspalu piirkonnapolitseinik

                              

Loksa linna tervise, heaolu ja turvalisuse nõukogu protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistris.