28.03.22

Loksa Linnavalitsus moodustas Loksa linna tervise, heaolu ja turvalisuse nõukogu (viimane koosseis on kinntatud Loksa Linnavalitsuse 28.11.2019 korraldusega nr 231), mille ülesandeks on uuendada linna terviseprofiili ja selle juurde kuuluvat tegevuskava ja andmeid iga 4 aasta järel ning teha linnavalitsusele ettepanekuid tervisepoliitiliste otsuste tegemisel.

Loksa Linnavalitsuse 25. mai 2018.a korraldusega nr 60 kinnitati ka nõukogu põhimäärus ja 8-liikmeline koosseis:

esimees: Hilleri Treisalt              abilinnapea

liikmed:   Natalja Kalinina          Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor
               Aive Mõttus                 Loksa Spordikeskuse juhataja
               Merike Tammemäe     Karell Kiirabi erakorralise meditsiini õde
               Liina Liivamägi            Loksa Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
               Margarita Prokopova   Loksa Gümnaasiumi õpetaja
               Engela Rajamägi         Loksa Gümnaasiumi õpilaste esindaja
               Kalev Kuuspalu            piirkonnapolitseinik

Loksa linna tervise, heaolu ja turvalisuse nõukogu protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistris.