11.03.22

Toidutoetus

Toidutoetus määratakse vähekindlustatud Loksa linna lapsele, kes käib Loksa Lasteaias Õnnetriinu tingimusel, et vähemalt üks vanematest on Loksa linna elanik. 

Toidutoetus määratakse juhul, kui leibkonna netosissetulek pereliikme kohta on väiksem kui 50% töötasu alammäärast kuus.

Lapsevanem või lapse esindaja esitab linnavalitsusele toetuse saamiseks taotluse (pdf) (rtf), milles on ära toodud andmed leibkonna suuruse ja sissetulekute kohta. Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

Linnavalitsus otsustab toetuse suuruse ja määrab toetuse komisjoni ettepaneku alusel.

Toetuse määr on kuni 100% tegelikust kulust. Toidutoetus määratakse toidutoetuse taotluse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

Komisjonil on õigus teha linnavalitsusele ettepanek toetuse eralduse muutmiseks, kui toetuse saamise asjaolud muutuvad.