4.03.23

Loksa Linnavalitsus kuulutas välja avalikud konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks:

- Loksa Gümnaasiumi direktor
- OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige - tegevdirektor
- lastekaitsenõunik

Tutvu konkursikuulutustega lähemalt allpool.

4.03.23

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Loksa Gümnaasiumi direktori ametikohale.

Loksa Gümnaasium on eesti õppekeelega ning keelekümblust rakendav kool Harju maakonna idaosas, mille koosseisus tegutsevad nii põhikool kui ka gümnaasium.

Direktori tööülesanneteks on:

- kooli arengueesmärkide ja tegevuste elluviimine

- kooli igapäevatöö, personali ning õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine

- muukeelse õpilaskonna lõimimine

- koostöö tõhustamine lapsevanemate ja teiste huvigruppidega

- õpikeskkonna kaasajastamine ning ressursside juhtimine ja täiendamine

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • juhtimiskompetentsid sh organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine
 • eesti keele oskus C-1 tasemel, inglise ja vene keel suhtlustasandil
 • teadmised haridusvaldkonnast
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • vastutustunne, koostöövõime ja edasiviiv mõttelaad
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlustest, võime töötada välja uusi lahendusi ja neid ellu viia

Tööle asumise aeg on augusti II pool 2023.

Kui oled otsustanud kandideerida Loksa Gümnaasiumi direktori ametikohale, palun saada hiljemalt 31. märtsiks 2023 avaldus konkursil osalemise sooviga, elulookirjeldus ja enda visioon Loksa Gümnaasiumi edasisest arengust ja juhtimise põhimõtetest koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega e-posti aadressil linn@loksa.ee.

Täiendav info telefonil +372 509 4088 (Värner Lootsmann)

4.03.23

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige - tegevdirektori leidmiseks.

OÜ Loksa Haljastus juhatuse liikme - tegevdirektori töö kirjeldus:

 • OÜ Loksa Haljastus igapäevase majandustegevuse juhtimine sh strateegiline juhtimine, finantsjuhtimine, klienditeeninduse juhtimine, personalitöö juhtimine, raamatupidamise töö korraldamine
 • osanike ja nõukogu otsuste täitmine
 • ettevõtte esindamine õigustoimingutes

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus
 • eesti keele oskus C-1 tasemel, vene keel suhtlustasandil
 • tööks vajalik arvuti kasutamise oskus
 • teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • hea pingetaluvus, meeskonnatöö oskused, väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskus, algatus- ja vastutusvõime, kohusetunne ja oled lahendustele orienteeritud

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • toetavat meeskonda

Töökoha andmed

Asukoht: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45

Koormus: 1,0 kohta (täistööaeg)

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Tasu: kokkuleppel

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „Loksa Haljastus juhatuse liige - tegevdirektor" hiljemalt 31. märtsiks 2023 e-posti aadressile linn@loksa.ee.

Lisainfo linn@loksa.ee või tel 603 1253.

4.03.23

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsenõuniku ametikohale.

Lastekaitsenõuniku töö kirjeldus:

 • lastekaitse töö teostamine Loksa linnas
 • lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse
 • lapsevanemate ja laste nõustamine
 • vanemliku hoolitsuseta laste õiguste kaitse ja nendele abi tagamine
 • koolikohustuse täitmise üle järelevalve teostamine

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus ning sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud tingimustele
 • eesti keele oskus C-1 tasemel, vene keel suhtlustasandil
 • tööks vajalik arvuti kasutamise oskus
 • teadmised lastekaitsetööst ja valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskus töötada valdkonna andmekogudega
 • empaatiavõime, hea pingetaluvus, meeskonnatöö oskused, väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskusega, algatus- ja vastutusvõimeline, kohusetundlik ja lahendustele orienteeritud

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • toetavat meeskonda

Ametikoha andmed

Ametikoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45

Koormus: 1,0 ametikohta (täistööaeg)

Ametikohale asumise aeg: kokkuleppel

Põhipalk: kokkuleppel

Kandideerimiseks ootame avaldust koos kinnitusega, et ei esine ametniku teenistusse võtmist välistavaid asjaolusid, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „Lastekaitsenõunik" hiljemalt 31. märtsiks 2023 e-posti aadressile linn@loksa.ee.

Lisainfo linn@loksa.ee või tel 603 1253.