10.05.21

Ühekordne toetus

1) Ühekordset toetust makstakse Loksa linna elanikule majanduslike raskuste puhul vältimatute kulude hüvitamiseks, kui taotleja leibkonna netosissetulek arvestatuna ühe inimese kohta kuus jääb alla kohalikku toimetulekupiiri (250 eurot).

2) Toetuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele vormikohane taotlus (pdf) (rtf), millele tuleb lisada sissetulekuid ja kulusid tõendavad dokumendid.

3) Linnavalitsus otsustab toetuse suuruse ja määrab toetuse komisjoni ettepaneku alusel.

4) Kriisiolukorras operatiivse tegutsemise vajaduse ilmnemisel on linnavalitsusel õigus iseseisvalt eraldada toetust, vajadusel kuni kahekordse piirmäära ulatuses.

5) Toetus kantakse taotleja poolt näidatud arvelduskontole.

Ühekordse toetuse suurus on kuni 150 eurot aastas ühele taotlejale.