7.05.20
Uudised
7.05.20

Vastuvõtt Loksa Gümnaasiumi 1. klassi 2020/21 õppeaastal

Seoses riigis kehtiva eriolukorraga jäävad ära 1. septembril 2020 Loksa Gümnaasiumi 1. klassi tulevatele õpilastele tavapäraselt  toimuvad vestlused  klassijuhatajaga.

Palume kooli  vastuvõtmise taotlus ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt  e-posti aadressile kool@loksa.edu.ee 20. maiks 2020.

Dokumentide vormid on kättesaadavad  kooli kodulehel, aadressil http://loksakool.ee/blanketid1 Info muude vajalike dokumentide kohta leitav aadressil http://loksakool.ee/vastuvotudokumendid

Võimaluse korral soovitame ka muud dokumendid edastada elektrooniliselt, kuid on ka võimalus need esitada edaspidi (juuni, august) paberkandjal.

Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Juhul kui elektroonilise taotluse edastamine ei õnnestu, palume teavitada lapse 1. klassi õppima asumise soovist hiljemalt 20. maiks  tel 5342 3844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee Küsimuste korral pöörduge tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee

7.05.20

---------------------------------------------------------------------------------

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised

- eripedagoogi 1,0 ametikohale;

- põhikooli ja gümnaasiumi õpetajat 0,7 ametikohale, õpetatavateks aineteks on ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis (keelekümblusklassid);

- põhikooli ja gümnaasiumi õpetajat 0,6 ametikohale,  õpetatavaks aineks on keemia põhikoolis ja gümnaasiumis (keelekümblusklassid);

- põhikooli õpetajat 0,6 ametikohale, õpetatavaks aineks on geograafia põhikoolis (keelekümblusklassid);

- põhikooli ja gümnaasiumi õpetajat 1,0 ametikohale, õpetatavateks aineteks on eesti keel ja kirjandus põhikoolis ning eesti keel teise keelena gümnaasiumis.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 22.06.2020 aadressil kool@loksa.edu.ee

Lisainfo:

tel 622 1420, mob 5542974 - direktor Õnnela Tedrekin

tel 622 1422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli

-----------------------------------------------------------------------------------

7.05.20

ERIOLUKORD

Loksa Gümnaasium on distantsõppel alates 16.03.2020. Neljateistkümne päeva järel hinnatakse olukorda ning tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamiseks vajalikkuse kohta. Kogu täpsema info õppetöö korraldamise osas edastab Loksa Gümnaasium oma kodulehel ja e-kooli kaudu.

-----------------------------------------------------------------------------