16.03.20

ERIOLUKORD

Loksa Gümnaasium on distantsõppel alates 16.03.2020. Neljateistkümne päeva järel hinnatakse olukorda ning tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamiseks vajalikkuse kohta. Kogu täpsema info õppetöö korraldamise osas edastab Loksa Gümnaasium oma kodulehel ja e-kooli kaudu.

Loksa linnavalitsuse korraldus on SIIN

1. klassi tulevate laste vanematele!

1. septembril 2020 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga. Palume teavitada lapse 1. klassi  õppima asumise soovist hiljemalt  27. märtsiks tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee

Täpsustame vestluste toimumise aja pärast riikliku eriolukorra lõppemist.

 

Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

-----------------------------------------------------------------------------

13.05.19

Loksa  Gümnaasium pakub alates 21.08.2019 tööd

  • põhikooli tehnoloogiaõpetuse õpetajale (0,8 ametikohta)
  • põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetajale (1,0 ametikohta)
  • haridustehnoloogile (0,5 ametikohta)
  • põhikooli ja gümnaasiumi keemiaõpetajale (0,6 ametikohta vene osas)
  • abiõpetajale (0,5 ametikohta eesti osas ja 0,5 ametikohta vene osas)
  • põhikooli geograafiaõpetajale ( 0,6 ametikohta vene osas)
  • põhikooli ja gümnaasiumi 1,0 ametikohta eesti keele ja kirjanduse õpetajale
  • põhikooli muusikaõpetuse õpetajale  (0,5 ametikohta vene osas)
  • klassiõpetajale (1,0 ametikohta eesti osas)

 

Avaldus, CV,  kvalifikatsiooni tõendavate  dokumentide koopiad saata hiljemalt 31.05.2019 kool@loksa.edu.ee,

Lisainfo:

tel 622 1420 – direktor Õnnela Tedrekin,

tel 6221422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli

------------------------------------------------------------------------------

 

14.03.19

Lugupeetud lapsevanem!

01. septembril 2019 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 01.04. - 12.04.2019.

Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

Palume registreeruda vestlusele hiljemalt 25. märtsiks 2019 Loksa Gümnaasiumi kantseleis või tel 622 1421.

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Merike Moks.

---------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые родители будущих первоклассников 2019/20 учебного года!

Приглашаем вас на родительское собрание, которое состоится  3 апреля в здании начальной школы (1-ый этаж, кабинет С101).

Начало в 18.00.

Просим взять с собой:

1. Копию свидетельства о рождении ребенка;

2. Копию паспорта или ID- карты одного из родителей;

3. Номер банковского счёта одного из родителей, на который будут перечислены деньги для первоклассника.

Дети, достигшие к 1 октября 7-летнего возраста, обязаны обучаться в школе.

 

Администрация школы и классный руководитель Стужина А. В.

10.12.18

 

JÕULULAAT

10.12.18

JÕULUMÜÜK

10.12.18

---------------------------------------------------------------------------------

VENE HARIDDUS LOKSAL - 70

Loksa  vene  haridus – 70

6. juunil kell 15.00

 toimub  gümnaasiumi saalis

pidulik kontsert-aktus ja venekeelse juubeliraamatu esitlus.

Peale aktust saab kohapeal osta raamatut ja teisi

Loksa kooli juubeliaasta meeneid.

TERE TULEMAST!!!

*********

Образованию на русском языке в Локса – 70

6 июня в 15.00 в зале Локсаской гимназии состоится праздничное мероприятие и презентация юбилейной книги.

После мероприятия будет возможность приобрести книгу и посвященные юбилею Локсаской гимназии сувениры.

Добро пожаловать!

Ждем наших бывших учителей, других работников школы, выпускников, родителей и всех, кому интересна история нашей школы.

---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi  järgmiste ametikohtade täitmiseks

Eripedagoog 0,5 kohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 kohta (vene osa).

Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale-õpetatavaks aineks matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavaks aineks keemia põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).

Abiõpetaja 0,5 ametikohale (eesti osa).

Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.

Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 15.06.2018 kool@loksa.edu.ee, info tel 622 1422 Valvi Joaväli, tel 622 1420 Õnnela Tedrekin

----------------------------------------------------------------------------------

2018/2019 õa Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilaste vanematele  

Lugupeetud lapsevanem!

01. septembril 2018 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 02.04. - 13.04.2018.

Koolikohustuslik on laps,  kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

Palume registreeruda vestlusele hiljemalt 30. märtsiks 2018 Loksa Gümnaasiumi kantseleis või tel 622 1421. 

 

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Malle Krusell.

----------------------------------------------------------------------------------

Уважаемый родитель!

C 02.04. - 13.04.2018, в гимназии Локса будет проводится собеседование классного руководителя с учениками, поступающими 01 сентября в 1-ый класс с эстонским языком обучения.

Школьная обязанность возлагается на ребенка, которому к 1 октября текущего года исполняется 7 лет.

Просим зарегистрироваться на собеседование не позднее 30 марта 2018 года в канцелярии гимназии Локса или по телефону 622 1421.

 

Руководство гимназии Локса и классный руководитель Малле Круселл.

-----------------------------------------------------------------------------------

2018/2019 õa Loksa Gümnaasiumi vene õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilaste vanematele  

2018/2019 õa Loksa Gümnaasiumi vene õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilaste vanematele  toimub koosolek 11.04.2018 kell 18.00 algklasside maja I korrusel.

Koolikohustuslik on laps,  kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

 

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja õpetaja Oksana Golikova

----------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые родители будущих первоклассников 2018/19 учебного года!

Приглашаем вас на родительское собрание, которое состоится 11 апреля в здании начальной школы, на 1-ом этаже.

Начало  в 18.00.

Школьная обязанность возлагается на ребенкакоторому  к 1 октября текущего года исполнится 7 лет.

На собрание необходимо принести:

1. Копию свидетельства о рождении ребенка;

2. Копию паспорта или ID- карты одного из родителей;

3. Номер банковского счёта одного из родителей, на который будут перечислены деньги для первоклассника.

 

Администрация школы и классный руководитель Голикова О.Ю.

-----------------------------------------------------------------------------------

Jõululaat Loksa Gümnaasiumis

-----------------------------------------------------------------------------------

Huviringid Loksa Gümnaasiumis 2017/2018 õppeaastal

Huviringide kohta leiad info SIIT.

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Vaata lisaks: http://loksagymn.kovtp.ee/loksa-kool-150

------------------------------------------------------------------------------------

Mai Loksa Gümnaasiumis

* 3. mail Lapsevanemate koosolek (vene osa) algklasside maja saalis

* 4. mail Lapsevanemate koosolek (eesti osa) algklasside maja saalis

* 10. mail  raamatu „Loksa kool 150" esitlus

* 11. mail  KIK-i projekt „Keskkonnateadlik LG", õppeprogramm  Puhta Vee Teemapargis 6.b ja 8.b klassile

* 11. mail  Teatri ühiskülastus: Draamateatris „Hõimud"

* 12. mail  KIK-i projekt „Keskkonnateadlik LG", õppeprogramm  Aegviidu Metsakeskuses 7.a ja 8.a klassile

* 16. mail  KIK-i projekt „Keskkonnateadlik LG", õppeprogramm Puhta Vee Teemapargis 10. ja 11. klassile.

* 18. -22. mail  SA Archimedese projekt „Hobid viivad elukutseni" Loksal (Loksa ja Rõuge õpilased)

------------------------------------------------------------------------------------

Aprill Loksa Gümnaasiumis

* 4. aprillil KIK-i projekt „Keskkonnateadlik LG": 9.b ja 12.klass Kabli Looduskeskuses.

* 4. aprillil tantsupeo II ülevaatus (Kuusalu-Loksa noorte segarühm)

* 5. aprillil tantsupeo II ülevaatus (8.-9.klassi tantsurühm)

* 6. aprillil teatris: VAT Teatri etendus „Don Quiote"

* 6. aprillil Rajaleidja suvetöömess Kuusalus (9.-12.klassi õpilastele)

* 7.-9. aprillil EÕELiidu XXXVI Üldkoosolek Lihula Gümnaasiumis (kooli esindaja)

* 13.-17.04 SA Archimedese projekt „Hobid viivad elukutseni" Rõuges (osalevad õpilased 6.b-8.b klassidest)

* 17. aprillil laulupeo II ülevaatus (õpilased, kes laulavad MK lastekooris)

* 21. aprillil lõpukell

* 24. aprillil KIK-i projekt „Keskkonnateadlik LG": 1.a,1.b,4.a klassid Käsmu Meremuuseumis.

* 25. aprillil KIK-i projekt „Keskkonnateadlik LG": 2.b,3.b,5.b klassid Puhta Vee Teemapargis

* 25. aprillil Riigikaitse õppekäik Tapale (10.klass)

* 26. aprillil KIK-i projekt „Keskkonnateadlik LG": 9.a, 11.klassid MTÜ Loodusmaal

* 28. aprillil viktoriinisarja IV voor

* 28. aprillil Mobiilne planetaarium Sky Dome (vene klassidele)

* 28. aprill-1.mai Lahemaa Looduskooli projekt „Lahemaa on minu kodu"

----------------------------------------------------------------------------------

Kooli raamatu esitlus

Meie kool – neis sõnus peitub palju...

Hea Loksa kooli sõber!

Teatame, et kaante vahele on jõudnud lood ja pildikesed Loksa kooli eluringist.

Vastilmunud raamatu esitlus on 10. mail kell 18.00 Loksa Gümnaasiumi algklasside maja saalis.

Toimub ka raamatute müük.

----------------------------------------------------------------------------------

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

1. Eripedagoog 0,5 ametikohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 ametikohta (vene osa).

2. Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale - õpetatavaks aineks matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.

3. Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis.

4. Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale (vaata alt lisainfot).

Lisainfo haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.

Kandidaadilt ootame positiivset suhtumist infotehnoloogiasse ja selle kasutamisse õppetöös.

Haridustehnoloogi tööülesanneteks on:

- kooli e-õppe käivitamine ja korraldamine

- e-õppe kohta käiva informatsiooni kogumine, haldamine ja vahendamine õpetajatele

- e-õppe võimaluste tutvustamine õpetajatele, töötajatele ja õpilastele, vastavasisuliste koolituste korraldamine

- IKT-alaste koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja koordineerimine

- õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine tundide läbiviimisel ja e-kursuste koostamisel

Omalt poolt pakume:

- võimalust kujundada kooli e-õppe keskkond

- võimalust rääkida kaasa kooli infotehnoloogilise arengu kujundamisel

- võimalust osaleda erialasel täienduskoolitusel

- võimalust juhendada huviringe

- võimalust anda arvutiõpetuse tunde

Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

 

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 31.05.2017 kool@loksa.edu.ee, info tel 622 1422 Valvi Joaväli. 

----------------------------------------------------------------------------------

Loksa Gümnaasiumi 1. klassi minevate laste vanematele

Lugupeetud lapsevanem

01. septembril 2017 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 03.04. - 13.04.2017.

Koolikohustuslik on laps,  kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

Palume registreeruda vestlusele hiljemalt 30. märtsiks 2017 Loksa Gümnaasiumi kantseleis või tel 622 1421.

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Eve Jürgens

***************

Lugupeetud lapsevanem

2017/2018 õa Loksa Gümnaasiumi vene õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub lapsevanemate koosolek 12.04.2017 kell 18.00 algklasside maja kabinetis C101.

Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

 

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Anna Stuzhina

 

Уважаемые родители  будущих первоклассников 2017/18 учебного года!

Приглашаем  вас на родительское собрание, которое  состоится  12 апреля в здании начальной школы. Начало  в 18.00.

Школьная обязанность возлагается на ребенкакоторому к 1 октября текущего года исполняется 7 лет.

На собрание необходимо принести:
1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию паспорта или ID- карты одного из родителей;
3. Номер банковского счёта  одного из родителей, на который будут перечислены деньги для  первоклассника.

Администрация школы и классный руководитель Стужина А. В.

----------------------------------------------------------------------------------

Veebruar ja märts Loksa Gümnaasiumis

* 1. veebruaril – Ülekooliline Playbox

* 7. veebruaril – teatri ühiskülastus: VAT Teatris „Müller peab lahkuma"

* 9. veebruaril – maakondlik venekeelne muusikaüritus „Armastades Jaak Joalat" (Sauel)

* 10. veebruaril – teatri ühiskülastus: Nordea Kontserdimajas Vanemuise muusikal „Mamma Mia"

* 14. veebruaril – Sõbrapäeva tähistamine

* 15. veebruaril– Ettevõtluspäev (tutvustus ja päevakava SIIN)

* 22. veebruaril – Eesti Vabariigi aastapäeva aktus vene osale

* 23. veebruaril – Eesti Vabariigi aastapäeva aktus eesti osale

* 23. veebruaril – 3.-4.klassi tantsijad esinevad Loksa Lasteaias Õnnetriinu

* 24. veebruaril – gümnaasiumi tantsurühm esineb Eesti Vabariigi aastapäeva  tähistamisele pühendatud linna üritusel

* 1. märtsil – KIK-i projekti „Keskkonnateadlik LG": õppekäik Sagadi metsakeskusesse 4.b ja 5.b klassile

* 2. märtsil – Harjumaa Playboxide võistlus Kosel

* 3. märtsil – KIK-i projekti raames õppekäik Kabli Looduskeskusesse 6.b ja 7.b klassile

* 3. märtsil – viktoriinisarja II voor

* 13. märtsil – Teatrikuu raames kohtumine Nukuteatri lavastaja Vahur Kelleri ja teatrikunstnik Britt Urbla-Kelleriga.

* 15. märtsil – Ukraina tsirkus

* 16. märtsil – Teatri ühiskülastus: Nukuteatris „Väike prints"

* 17. märtsil – III veerandi kogunemised

* 17. - 20. märtsil – Lahemaa Looduskooli projekt  „Harjumaa on minu kodu" (Loksa ja Keila kooli õpilased)

* 31. märtsil  – viktoriinisarja III voor

----------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar Loksa Gümnaasiumis

* 11. jaanuaril – projekti „Aitan lapsi kunsti juurde" raames külastavad Kadrioru Kunstimuuseumi 1.b ja 2.b klass.

* 12. jaanuaril  – projekti „Aitan lapsi kunsti juurde" raames külastavad Kadrioru Kunstimuuseumi 3.b ja 4.b klass.

* 17. jaanuaril  – õppeprogrammKurgjal „Eesti toidu aastaring talus" osalevad 4.a, 5.a, 6.a klass

* 18. jaanuaril – maakondlik joonistuspäev 2.-4. klassi poistele.

* 18. jaanuaril – projekti „Aitan lapsi kunsti juurde" raames külastavad Kadrioru Kunstimuuseumi 5.b,6.b ja 9.b klass.

* 19.  jaanuaril – KEAT koolitus 6.a klassile.

* 19. jaanuaril  – projekti „Aitan lapsi kunsti juurde" raames külastavad Kadrioru Kunstimuuseumi 7.b ja 8.b klass.

* 25. jaanuaril – 8. - 9.klassi tantsurühm osaleb Koolinoorte Tantsupeo ülevaatusel.

* 23. - 27. jaanuaril – Viktoriinisarja I voor.

---------------------------------------------------------------------------------

Detsember Loksa Gümnaasiumis

* 21. november -  5. detsember – koolimajade kaunistamine

* 12. detsembril– 1.a - 3.a klassid Rakvere Teatris: jõuluetendus „Lärmissepa tänava Lotta"

* 12. -13. detsembril – Jõululaat valge maja fuajees (suurtel vahetundidel)

* 14. detsembril – jõululaat algklasside majas

* 14. detsembril – 4.a - 6.a klassi õpilased

1) teatris: Salme Kultuurikeskuses muusikal „Mardileib"

2) Pangamuuseumis

* 19.detsembril  – 1.b - 3.b klassi talvepidu (Loksa Kultuurikeskuse saalis)

* 19.detsembril – 4.a -7.a klassi jõulupidu (suures saalis)

* 20. detsembil – 1.a - 3.a klassi jõulupidu (algklasside saalis)

* 20. detsembril –  4.b -9 .b klassi talvepidu (suures saalis)

* 21.detsembril – 8.a-12.klassi jõulupidu (suures saalis)

* 22.detsembril – jõulukontserdid, II veerandi aktused

 

----------------------------------------------

Oktoober Loksa Gümnaasiumis

3. oktoober: KIK-i projekt: „Keskkonnateadlik LG" - õppekäik Tartu Loodusmajja (7.b, 8.a, 11.klass)

5. oktoober: õpetajate päev

7. oktoober: KIK-i projekt: õppekäik Aegviidu Looduskeskusesse (1.a-4.a klassid)

10. oktoober: KIK-i projekt: õppekäik Alutaguse Looduskeskusese (8.b ja 9.b klass)

14. oktoober: Loksa kooli 149. aastapäev

17. oktoober: KIK-i projekt: õppekäik Kauksi Looduskeskusesse (2.b-4.b klassid)

18. oktoober: KIK-i projekt: õppekäik Emajõe-Suursoo Looduskeskusesse (5.a-7.a klassid)

21. oktoober: I veerandi kogunemised

23.-29.oktoober: õpilasreis Rumeeniasse

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Kooliaasta ava-aktused 1. septembril 2015:
- kell 8.15 eesti osa ja gümnaasium;
- kell 11.00 vene osa.

 

Õpilasliinid väljuvad kell 11.00.

----------------------------------------------------------------------------------

Lugupeetud lapsevanem!

* 2015/2016 õa  Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 06.04. - 17.04.2015.
Koolikohustuslik on laps,  kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.
Palume registreeruda vestlusele hiljemalt 27. märtsiks 2015 Loksa Gümnaasiumi kantseleis või tel 622 1421.

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Malle Krusell

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lugupeetud lapsevanem!

* 2015/2016 õa  Loksa Gümnaasiumi vene õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub lapsevanemate koosolek 15.04.2015 kell 18.00 algklasside maja kabinetis C102.
Koolikohustuslik on laps,  kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Oksana Golikova

 

Уважаемые родители первоклассников  2015/2016 уч. года!

15 апреля, в 18.00,  в кабинете  C102 начальной школы состоится родительское собрание.
В школу обязан идти  ребёнок, которому к 1 октября текущего года  исполнится 7 лет.

Администрация Loksa Gümnaasium  и классный руководитель Голикова О. Ю.