« Tagasi

Loksa Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi ametikohtade täitmiseks

 

põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale, õpetatavaks aineks saab olema tehnoloogiaõpetus põhikoolis;

põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale, õpetaja õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis.

põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 0,5 ametikohale, õpetaja õpetatavateks aineteks saavad olema keemia ja bioloogia põhikoolis ja gümnaasiumis (keelekümblusklassid);

põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,6 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema geograafia põhikoolis (keelekümblusklassides);

põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema matemaatika põhikoolis (eesti õppekeel);

põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema muusikaõpetus põhikoolis (keelekümblusklassid);

põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 1,0 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema tütarlaste kehaline kasvatus põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti õppekeel+ keelekümblusklassid);

põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 1,0 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema eesti keel ja kirjandus põhikoolis (eesti õppekeel);

klassiõpetaja 1,0 ametikohale (keelekümblusklass);

eripedagoogi 1,0 ametikohale;

psühholoogi 0,5 ametikohale;

haridustehnoloogi 0,5 ametikohale;

abiõpetaja 0,5 ametikohale (eesti õppekeelega klassides).

Konkursi tähtaeg 13.08.2021.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 13.08.2021 aadressil kool@loksa.edu.ee

Lisainfo:

mob 5542974 - direktor Õnnela Tedrekin

tel 622 1422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli

e- post: kool@loksa.edu.ee