Kontrolli oma andmeid rahvastikuregistris!

28. detsembril 2021 startiv Eesti suur e-rahvaloendus põhineb suures osas registriandmetel. Selleks, et tagada rahvaloenduse andmete kvaliteet, on oluline, et registriandmed oleksid tõesed. Seetõttu kutsume üles kõiki inimesi üle vaatama oma andmed rahvastikuregistris hariduse, rahvuse, elukoha ja kontaktide kohta ning vajadusel neid uuendama. Kõige lihtsam on seda teha sisenedes lehele www.rahvastikuregister.ee tuvastades ennast ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga. Seejärel tuleb valida leht „Minu andmed" ja need vajaduse korral ajakohastada ning kinnitada. Andmeid saab vaadata ja parandada soovi korral ka kohalikus omavalitsuses sh Loksa Linnavalitsuses kohapeal.

Rahva- ja eluruumide loenduse põhietapp algab 28. detsembril, mil iga Eesti inimene on oodatud täitma e-küsimustikku. Selle raames küsitakse ainult neid küsimusi, millele registrid täna veel vastust ei anna nagu võõrkeelte ja murrete oskuse, usu ning terviseprobleemidest tingitud piirangute kohta. Rahvaloenduse veebiküsitlusel vastamine eeldab enda eelnevat autentimist ID-kaardiga, Mobiil-ID või Smart ID-ga. Seetõttu on oluline, et need inimesed, kellel puuduvad paroolid, sellega aegsasti tegeleksid. Veebis vastamine on kõigile osapooltele eriti praegust olukorda arvestades parim ja turvaliseim valik.

 

Elukoha registreerimine rahvastikuregistris on kohustuslik ja kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Oma andmed tuleb rahvastikuregistris lisada/uuendada pärast uude elukohta kolimist, rahvastikuregistrist mittekorrektsete andmete leidmisel või elukoha andmete puudumisel. Seda saab teha väga lihtsalt e-rahvastikuregistris, aga ka kohalikes omavalitsustes kohapeal.  

Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel). Võimalik on rahvastikuregistris märkida ka täiendav elukoht. Kui inimene kasutab alaliselt või peamiselt elamiseks mitut elukohta, tuleb valida neist üks, mis kantakse rahvastikuregistrisse õigusliku tähendusega elukoha aadressiks (põhielukoht). Teised elukohad saab esitada rahvastikuregistrisse lisa-aadressidena. Seda saab samuti teha e-rahvastikuregistris.

Rohkem infot rahvaloendus.ee

Vaata ka 26.10.2021 toimunud rahvaloenduse virtuaalse pressikonverentsi esitlust ja video.