« Tagasi

Tööpakkumised Loksa Linnavalitsuses

LOKSA LINNAVALITSUS PAKUB TÖÖD EHITUSSPETSIALISTILE

Tööulesanded ja nõuded kandidaadile asuvad SIIN

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „ehitusspetsialist" hiljemalt 29.01.2021.a e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

..............................................................................................................................................

LOKSA LINNAVALITSUS PAKUB TÖÖD AVALIKE SUHETE JUHILE

Tööulesanded ja nõuded kandidaadile asuvad SIIN

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „avalike suhte juht" hiljemalt 23.12.2020.a e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

..............................................................................................................................................
LOKSA LINNAVALITSUS PAKUB TÖÖD LINNAVARA JA KOMMUNAALMAJANDUSE SPETSIALISTILE

Tööulesanded ja nõuded kandidaadile asuvad SIIN

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „linnavara ja kommunaalmajanduse spetsialist" hiljemalt 23.12.2020.a e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

................................................................................................................................................

LOKSA LINNAVALITSUS PAKUB TÖÖD LASTEKAITSE- JA SOTSIAALNÕUNIKULE

Tööulesanded ja nõuded kandidaadile asuvad SIIN

Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „Lastekaitse- ja sotsiaalnõunik" hiljemalt 29.01.2021 e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.