« Tagasi

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Euroopa Liidu struktuurivahenditest eraldatud vahenditega kohandati kasutamiskõlblikuks Loksa linnas elavatel puuetega inimestel eluasemete liikumisteed ja hügieeniruumid. Raha eraldati Loksa Linnavalitsuse poolt esitatud taotluse alusel. Etteantud kogusumma oli 14 000,00 eurot. Renoveeriti ühes korteris liikumiseks vajalikud pääsuteed ja kahes korteris ruumid hügieenitoimingute tarbeks. Töid teostas OÜ Loksa Ehitus.