« Tagasi

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 33. istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 33. istung toimub neljapäeval, 12. märtsil 2020 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istung algab kell 17:30.

P ä e v a k o r r a s:

  1. Loksa linna 2020. aasta eelarve, 2.lugemine (eelnõu) (eelarve projekt) (tulud) (kulud) (eelarve lühiülevaade)
  2. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Loksa linnas muutmine (eelnõu)
  3. Loksa linna arengukava aastani 2023 muutmine (eelnõu) (arengukava projekt)
  4. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ Loksa tegevuskava kinnitamine (eelnõu)
  5. Loksa Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
  6. Ilmi Ternovskaja kirjadele vastamine

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees